Sök

Kö för att fylla på syrgastuber i Manaus, Brasilien Kö för att fylla på syrgastuber i Manaus, Brasilien 

Covid. Påven ber för folket i Manaus i Amazonas

Påven Franciskus ber för folket i den brasilianska staden Manaus som särskilt hårt har drabbats av covid-19 då stadens sjukhus har brist på syrgas. Dödstalen i staden är dubbelt så höga som i resten av Brasilien.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Vid slutet av allmänna audiensen 20 januari då påven Franciskus hälsningar gick till portugisisktalande troende, sände han särskilda tankar till folket i den brasilianska staden Manaus i Brasilien, som har drabbats hårt av coronaviruset: 

Påvens böner till dem som lider av pandemin

De senaste dagarna går min bön till dem som lider av pandemin och särskilt dem i Manaus i norra Brasilien. Må den barmhärtige Herren stödja er i denna svåra tid. Jag välsignar er av hjärtat!

Efter USA är Brasilien det landet som har drabbats värst av pandemin med över 210 000 döda. Under de senaste dagarna har dödstalet i Manaus på grund av covid-19 gått från 142 till 187 fall per 100 000 invånare, vilket nästan är det dubbla jämfört med det nationella genomsnittet. På sjukhus och hälsocentra i Manaus, en stad i staten Amazonas med 2 miljoner invånare, har bristen på syrgas, som är nödvändig för artificiell andning hos patienter som drabbats hårt av covid-19, orsakat ett tiotal personers liv under de senaste veckorna. I många fall tvingas läkare välja vilka patienter de ger syrgas.

20 januari 2021, 13:36