Sök

Böner vid minnesplatsen för atombombningen av Hiroshima Böner vid minnesplatsen för atombombningen av Hiroshima 

Påvens appell för en värld fri från kärnvapen

Mänskligheten behöver fred och samarbete och att alla engagerar sig för detta. Vid slutet av dagens allmänna audiens 20 januari sände påven Franciskus ut denna appell till alla världens länder och folk med tanke på fördraget om förbud mot kärnvapen, som 50 länder har undertecknat och som träder i kraft i övermorgon.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Om två dagar träder avtalet om avrustning av kärnvapen i kraft som ratificerades år 2017 av 50 länder. Med tanke på detta sände påven Franciskus under den allmänna audiensen ut en appell för avrustning av kärnvapen. Påven sa:


Detta är det första juridiskt bindande verktyget som uttryckligen förbjuder dessa bomber, vars användning har en urskillningslös effekt och skadar ett stort antal personer på kort tid och orsakar långvarig skada på miljön.  

Jag uppmuntrar starkt alla stater och alla personer, att med beslutsamhet arbeta för främjandet av de förutsättningar som är nödvändiga för en värld utan kärnvapen, genom att främja fred och multilateralt samarbete, som mänskligheten idag i så hög grad behöver.

20 januari 2021, 12:55