Sök

Påven Franciskus vid allmänna audiensen 20 januari 2021 Påven Franciskus vid allmänna audiensen 20 januari 2021 

Audiensen. Påven ber om kristen enhet i denna svåra tid

Påven Franciskus ägnade sin katekes under dagens allmänna audiens, 20 januari, åt Jesu bön till Herren om kristen enhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Under onsdagens allmänna audiens 20 januari, som på grund av pandemin återigen strömmades från apostoliska palatsets bibliotek, ägnade påven Franciskus sin katekes åt den pågående Böneveckan för kristen enhet. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

Under dessa dagar firar vi Böneveckan för kristen enhet. Därför ägnar jag dagens katekes till detta ämne. Kvällen före sin passion bad Jesus själv sin Fader om enhet för alla dem som tillhör honom: ”Jag ber att de alla skall bli ett” (Joh 17:21). Det är slående att Herren inte formulerade sin sista vilja före sin död på korset som ett bud eller i ett tal till sina lärjungar, utan i stället uttryckte det i en bön. Våra ansträngningar är inte tillräckliga för att uppnå enhet, utan det är en nåd att be om. Alla utsätts för den inre konflikten att vilja det som är bra men är benägna att följa det onda. Detta är roten till uppdelningen mellan människor, i samhället och även bland troende. Man löser inte detta genom att stå upp mot varandra, utan det verkliga botemedlet ligger i att be till Gud om förlåtelse och enhet. Vi kristna är i synnerhet kallade att delta i Herrens bön och be om enhet, så att världen kan tro och finna frälsning.

20 januari 2021, 10:15