Sök

"Bli kvar i min kärlek" är årets tema för böneveckan för kristen enhet "Bli kvar i min kärlek" är årets tema för böneveckan för kristen enhet 

Böneveckan för kristen enhet: ”Bli kvar i min kärlek”

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 2021 bär temat ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt”. Materialet som kommer att användas under veckans böner har sammanställts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt”(Joh 15:1-17) är temat för årets bönevecka för kristen enhet. Den kvinnliga klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz står i år för materialet som kommer att användas under veckans andakter och bönemöten.

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 

Den världsomfattande ekumeniska Böneveckan för kristen enhet hålls varje år 18-25 januari och är sedan 1966 ett projekt som anordas av katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Initiativet till denna bönevecka togs redan 1908 av den anglikanske prästen Paul Wattson i USA. På söndagen under böneveckan firar olika kristna församlingar gudstjänst tillsammans.

“Vi kristna, som känner det fulla värdet av ett andligt liv, bär på ett enormt ansvar och måste förverkliga det”

Kommunitetens Grandchamps första moder, Geneviève Micheli, skrev 1938 i ett oroligt Europa dessa rader, som förblir aktuella:

Vi lever i en tid som är både bekymmersam och storartad, en farlig tid, där ingenting skyddar själen, där snabba och hela mänskliga landvinningar tycks svepas bort… Och jag tror att vår civilisation kommer att dö i denna kollektiva dårskap av oljud och fart, där ingen levande varelse kan tänka… Vi kristna, som känner det fulla värdet av ett andligt liv, bär på ett enormt ansvar och måste förverkliga det, genom att ena och hjälpa varandra, genom att skapa krafter av lugn, tillflyktsorter av fred och levande centra, där människors tystnad ropar efter Guds skapande ord. Detta är en fråga om liv och död. 

Läs mer på Sveriges kristna råds hemsida

16 januari 2021, 08:20