Sök

Ekumensik bön i Lunds domkyrka  2016 Ekumensik bön i Lunds domkyrka 2016 

Påven om kristen enhet: må Jesu önskan uppfyllas

Påven uppmärksammade dagen för Dialog mellan Katoliker och Judar och Böneveckan för Kristen Enhet, efter sin Angelus på söndagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

När påven på söndagen efter sin Angelus som alltid fokuserade på aktuella händelser uppmärksammade han både dagen för Dialog mellan Katoliker och Judar som inföll just på söndagen och Böneveckan för Kristen Enhet, som inleds den 18 januari och pågår fram till den 25, på dagen för Paulus omvändelse, då det är tradition att påven firar en ekumenisk vesper i Paulusbasilikan utanför murarna. Vespern firas med företrädare för andra kristna samfund i Rom.


Enheten överlägsen konflikten

”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” (Joh 15:1-17) är temat för årets bönevecka för kristen enhet, och påvens sa:

”Låt oss i dessa dagar be tillsammans så att Jesu önskan kan uppfyllas att alla ska vara ett: enheten är alltid överlägsen konflikten.”

Dialogen med judar

Påvens tanke gick även till dagen för fördjupning och utveckling av dialogen mellan katoliker och judar, som på söndagen nådde sin 32:e upplaga. "Jag är glad - sa påven - över detta initiativ som har pågått i över trettio år, och jag hoppas att det ska bära rikliga frukter i broderskap och samarbete".

Påvens besök i synagogan

På söndagen var det 5-årsdagen av påven Franciskus besök i synagogan i Rom. Vid detta tillfälle betonade påven vikten av det Andra Vatikankonciliets dekret Nostra aetate, som spårade vägen för dialog: "Ja, till återupptäckten av kristendomens judiska rött; Nej till varje form av antisemitism och all typ av förolämpning, diskriminering och förföljelse. Nostra Aetate definierade för första gången teologiskt, på ett uttryckligt sätt, förhållandena mellan den katolska kyrkan och judendomen.

18 januari 2021, 10:13