Sök

Påven Franciskus med unga vid Världsungdomsdagen i Polen 2016  Påven Franciskus med unga vid Världsungdomsdagen i Polen 2016  

Påven Franciskus nylanserar Global utbildningspakt

15 oktober kl 14.30 kommer påven Franciskus nylansera projektet Global Pact on Education, global utbildningspakt, i ett videobudskap som kommer att direktstreamas på Vatican News’ kanaler. Därefter följer inlägg av personligheter inom utbildningsvärlden.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

”Att utbilda är en hoppets handling”. Vid det öppna virtuella mötet om den globala utbildningspakten 15 oktober kommer påven Franciskus kl 14.30 sända ett videobudskap för att så återigen bemöta temat utbildning, ett centralt tema i hans lära och i sin dialog med världen.

En utbildningspakt med nya idéer

Påven kommer att avsluta sitt budskap med att bjuda in alla personer av god vilja att sluta sig till Global Compact on Educationen pakt för att skapa förändring på universellt plan så att utbildning leder broderskap, fred och rättvisa. Ett än angelägnare behov i dessa tider som präglas av pandemin.

Videobudskapet kommer att sändas i samband med det virtuella mötet som anordnas vid påvliga universitetet Lateranense, främjas av Kongregationen för katolsk utbildning och som särskilt vänder sig till den akademiska världen. Man kan följa mötet online på Vatican News hemsida och Vatican News Youtube-sida och som kommer att simultantolkas på engelska, franska, spanska och portugisiska.

Påvens ord kommer att kommenteras, även det i en video, av UNESCO:s generaldirektör Audrey Azoulay och på plats i universitetet Lateranense av de ansvariga för Kongregationen för katolsk utbildning kardinal Giuseppe Versaldi och ärkebiskop Angelo Vincenzo Zani. Inlägg kommer även att hållas av univeristetets rektor professor Vincenzo Buonomo och rektorn för katolska universitetet Sacro Cuore Franco Anelli samt sociologen Silvia Cataldi, docent vid Roms universitet La Sapienza. Påvens budskap kommer även att kommenteras av studenterna, som påven först och främst vänder sig till. Vice redaktionschef vid Vatikanens kommunikationsavdelning Alessandro Gisotti kommer att moderera det hela.

Mötet 15 oktober kommer att bygga på påven Franciskus appell 12 september 2019: “Man behöver ena krafterna och låta en ny utbildningsallians födas och därför önskar jag möta er i Rom” sa påven och upprepade detta då han tog emot den diplomatiska kåren 9 januari 2020. 

På grund av covid-19-pandemin var man tvungna att ställa in det hela men projektet går vidare. Så The Village of Education, Utbildningsbyn, som samlar nyheter, erfarenheter och historier från utbildningsvärlden har blivit virtuell. Där utbyter man erfarenheter om projekt på paktens teman värdighet och mänskliga rättigheter, fred och medborgarskap, integrerad ekologi, broderskap och utveckling.

Kursen för utbildning av möte och solidaritet (EIS) vid universitetet LUMSA i Rom har valt ut projekt som man under mötet 15 kommer att presentera och även dela på mötets hemsida.

Man har förberett mötet med 8 internationella seminarium sedan mars månad och antal möten online.

09 oktober 2020, 14:36