Sök

Påven vill forma en världsvid utbilningspakt som svar på vår tids förändringar

Påven Franciskus har skrivit ett budskap till lanseringen av det han kallar en utbildningspakt. Samtidigt bjuder han in till ett internationellt öte i Vatikanen den 14 maj 2020 med temat ”Återuppbygga den globala utbildningspaken”.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

”I encyclican Laudato Si' uppmanade jag alla att samarbeta för att skydda vårt gemensamma hem och tillsammans bemöta utmaningarna i vår tid”, skriver påven som vill uppmana till en dialog om planetens framtid.

Påven Franciskus vill stödja ett internationellt möte som ska äga rum i Vatikanen den 14 maj 2020 med temat ”Återuppbygga den globala utbildningspaken”, som har som mål att engagera de yngre generationerna i en mer öppen och inkluderande utbildning som präglas av att tålmodigt lyssna, föra konstruktiv dialog med en ömsesidig förståelse.

Identiteten faller i snabba förändringar

”Det finns stor behov för en utbildningsallians för att bilda mogna människor, som kan övervinna splittring och opposition”, menar påven som oroar sig för det bristande broderskapet i mänsklighetens relationer.

I sitt budskap beskriver påven epokala förändring - han använder ordet snabbifiering, som han även talar om i Laudato Si’ - där metamorfosen inte bara kulturell utan även antropologisk, och hur de paradigm historien har gett oss kastas bort, utan urskiljning. ”Identiteten och de psykologiska strukturen faller sönder i den ständiga förändringen som "står i kontrast mot den biologiska evolutionens naturligt långsamma takt" (Laudato Si', 18).

Ett utbildningsnätverk 

Det påven vill understryka är att i den här typen av förändringar, kulturella och antropologiska, måste pedagogiken vara medveten om förändringen, och påven säger att det är ”nödvändigt att bygga en utbildningsby, där man trots olikheter åtar sig åtagandet att skapa ett nätverk av mänskliga och öppna relationer”. Påven citerar dokumentet han undertecknade med storimamen av Al-Azhar i Abu Dhabi, den 4 februari, om broderskap. Målen med utbildningsalliansen är fred, rättvisa och acceptans mellan alla mänskliga familjer och dialog mellan religioner. Detta inom alla områden: vetenskapliga, intellektuella, konstnärliga, sport, politik, företag och välgörenhetsverksamhet.

En ny tjänande humanism

De nödvändiga stegen för att uppnå dessa mål är för det första ”att sätta personen i centrum”, och finna andra sätt att förstå ekonomi, politik , tillväxt och framsteg, med fokus på varje persons specifika värde.

För det andra menar påven att det är nödvändigt att våga ”investera krafterna i ansvar och kreativitet i ett långsiktigt perspektiv som involvera familjer, olika generationer och olika delar av det civila samhället, för att skapa en ny humanism.

Ett tredje steg är att ”forma människor som är villiga att tjäna kommuniteten, som pelare i mötets kultur”. Påven vill forma personer med en inställning som vill arbeta tillsammans och tjäna.

Möte i Vatikanen i maj

Idag lanserade påven Franciskus initiativet med en inbjudan att ses i Rom den 14 maj 2020, i Paulus VI:s audienshall. Inbjudan går till alla som arbetar inom utbildningsområdet på alla nivåer för att bygga upp utbildningspaketen. Samtidigt vädjar påven till de unga att delta i mötet och känna ansvar över att bygga en bättre värld.

”Låt oss tillsammans försöka hitta en lösning och starta denna process utan rädsla men med framtidshopp, för att svara på mänsklighetens förväntningar och Guds plan”, avslutar påven Franciskus.

12 september 2019, 12:28