Sök

Global Compact on Education, Global utbildningpakt Global Compact on Education, Global utbildningpakt 

Öppet virtuellt möte för Global utbildningspakt

Kongregationen för katolsk utbildning tar 15 oktober återigen upp intiativet “Global Compact on Education”, Global utbildningspakt. Det blir ett virtuellt möte där ett videobudskap från påven Franciskus väntas.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Tillsammans, för att genom kreativ utbildning gå bortom gängse synsätt! - 15 oktober återupptar Kongregationen för katolsk utbildning initiativet “Global Compact on Education”, Global utbildningspakt.

Det kommer att bli ett öppet virtuellt möte och påven Franciskus kommer att sända ett videobudskap.

Förändra världens mentalitet genom utbildning

"Global Compact on Education", utbildningspakten som har främjats av påven Franciskus för att genom utbildning skapa en förändring i världens mentalitet, skulle ha hållits i maj 2020. På grund av pandemin flyttades den fram och sedan dess har påvens appell blivit än mer angelägen. Nu behövs enade ansträngningar för det gemensamma hemmet och genom kreativ utbildning kan en anda av broderskap, fred och rättvisa främjas.

Mötet, som kommer att hållas 15 oktober från kl 14.30, organiseras av Kongregationen för katolsk utbildning som omfattar 216 000 katolska skolor, där mer än 60 miljoner elever går, samt 1 750 katolska universitet med över 11 miljoner studenter. 

För mer information, gå till sidan www.educationglobalcompact.org

 

24 september 2020, 13:51