Sök

Den blinde mannen - mosaik av p. Rupnik SJ Den blinde mannen - mosaik av p. Rupnik SJ 

Påvens Angelus ”Synden hindrar oss att se klart”

När påven bad Angelus i direktsändning från sitt bibliotek i det Apostoliska palatset på söndagen talade han om befrielsen från synden som den ljusa väg vi alla kan gå i Herrens förlåtelse. ”Herrens förlåtelse tar bort skuggfiltret och mörkret, och ger oss nytt ljus”, sa påven.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Vid tolvslaget inledde påven Franciskus som alltid sin reflektion i samband med Angelusbönen och idag påminde han om att det är ljusets som står som centralt tema. Den fjärde söndagen i fastan bär liturgiskt namnet Laetare, för att understryka glädjen i att Uppståndelsens mysterium närmar sig.

Världens ljus

Påven uppmanade alla till att läsa dagens evangelium ur Johannes nionde kapitel som berättar om mötet mellan Jesus och mannen som har varit blind sedan födseln. ”Detta mirakulösa tecken bekräftas av Jesus, som säger om sig själv: "Jag är världens ljus" (v. 5), sa påven. Ljuset som lyser upp vårt mörker.

”Jesus underverk är inte spektakulära gester”, sa påven, ”de har som syfte att leda till tron, genom den inre omvändelsens väg. ”

Ljuset väg -  befrielsen från synden

Påven Franciskus önskade att alla kunde få uppleva detta möte med trons ljus. Att gå från att vara blinda till att hitta sin identitet.

”Den blindes upplysta väg, är en metafor för befrielsen från synden vi alla är kallade till”, sa påven. ”Synd är som en mörk slöja som täcker vårt ansikte och hindrar oss från att se oss själva och världen tydligt. Herrens förlåtelse tar bort detta skuggfilter och mörker, och ger oss nytt ljus. Fastan är en lämplig och dyrbar tid att närma oss Herren och be om hans barmhärtighet i de olika formerna som Moderkyrkan erbjuder oss.”

”Den helade blinda mannen, som nu ser både med kroppens ögon och med själens, är bilden av varje döpt person som, nedsänkt i nåden, har slitis från mörkret och placerats i trons ljus. Men det räcker inte att ta emot ljus, det är nödvändigt att bli ljus. Var och en av oss är kallade att ta emot det gudomliga ljuset och visa det i världen.

Månens mysterium

”De första kristna, teologerna under de första århundradena, kallade den kristna gemenskapen, det vill säga kyrkan, för "månens mysterium", eftersom det gav ljus men att ljuset inte var deras, de var det ljus de fick från Kristus”, sa påven:

”Vi måste också vara "månens mysterium": att ge det ljus som vi tar emot av solen, som är Kristus, Herren. Aposteln Paulus påminner oss idag: ”Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning" (Ef 5,8-9).

Dopets eld renar oss och låter oss skina

Det nya livets frö som vi tar emot i dopet är som en gnista av eld, som först rensar oss, eldar upp det onda vi har i våra hjärtan och låter oss skina och lysa. Med Jesu ljus.

Avslutningsvis bad påven Jungfru Maria ”hjälpa oss att imitera evangeliets blinda man, så att vi kan bli fyllda av Kristi ljus och vandra med honom på frälsningens väg.

22 mars 2020, 11:16