Sök

Påven kommer att ge en extraordinär Urbi et Orbi välsignelse

Under söndagens Angelusbön tillkännagav påven Franciskus två gemensamma moment under den kommande veckan. På onsdagen den 25 mars kl 12 uppmanar han alla be Fader Vår tillsammans, och på fredag den 27 mars ger påven Franciskus en extraordinär välsignelse ”Urbi et Orbi”, kl 18 på Petersplatsen. Två moment i denna tid då Coronaviruset hårt prövar världen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Mänskligheten skakar av epidemins hot”, sa påven Franciskus från sitt bibliotek i det Apostoliska palatset då han bad alla kristna att förena sig med honom och be Fader vår tillsammans på onsdag, den 25 mars, då kyrkan firar Bebådelsen.

25 mars – Fader Vår

"Jag inbjuder alla ledarna för alla kristna gemenskaper, tillsammans med alla kristna i de olika samfunden, att åberopa den Allra högste Allsmäktige Gud, och samtidigt be Fader Vår, nästa onsdag, den 25 mars, klockan 12.” Det är dagen då många kristna firar Jungfru Marie Bebådelse. ”Må Herren lyssna på alla hans lärjungars enhälliga bön, i deras förberedelse att fira den Uppståndne Kristus seger".

”Be denna bön, Fader Vår, ofta, flera gånger omdagen.”

27 mars – Urbi et Orbi

Samtidigt meddelade påven Franciskus att han ämnar ge en extraordinär välsignelse Urbi et Orbi nu på fredag, den 27 mars, kl 18, från  en folktom Petersplats. Påven bad alla delta andlig i denna via media:

”Vi kommer att höra Guds ord, höja vår vädjan, tillbe det Heliga Sakramentet, som jag avslutningsvis ger Urbi et Orbi välsignelsen med. De som deltar har möjligheten att ta emot fullständig avlat. Vi vill svara på epidemin med universaliteten i bön, medlidande och ömhet. Låt oss förbli enade, öch göra vår närhet känd till de som är ensamma och prövade.”

Avslutningsvis påminde påven Franciskus om sin närhet till läkare, sjukvårdare, sjuksköterskor och volontärer. Liksom till de styrande myndigheterna som måste vidta tuffa åtgärder, för vårt eget bästa. Påvens tankar gick även till poliserna och soldaterna ”som alltid försöker upprätthålla ordningen, för att åstadkomma det som regeringen ber om, för allas bästa.”

22 mars 2020, 22:13