Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell 

Påven i Sankta Marta om bikt och kommunion utan tillgång till en präst

När påven Franciskus firade mässan i Sankta Martas kapell på fredagen uppmanade han till att inte tala till Gud som om han vore en domare, utan en god Fader som alltid älskar och förlåter. Sedan förklarade han hur man biktar sig utan att kunna gå till en präst, och han bad bönen om andlig kommunion under den Eukaristiska tillbedjan.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven hänvisade till orden i dagens avsnitt ur profeten Hosea (Hos 14, 2-10) "Återvänd Israel, till Herren, din Gud, återvänd". Han sa att under den här fastan är det Guds ömhet som talar till oss. Det är dags att komma till sans och minnas Fadern, och återvända till honom.

Herren läker oss

Om vi skäms för att bikta våra synder ska vi minnas vad Herren säger, sa påven. Han vill läka dig från din otrohet. Återvänd till din Fader som älskar dig och väntar på dig. Ömhetens Gud kommer att läka oss från de många, många sår vi har fått i livet och från de många dåliga saker vi har gjort.

Herren vill att vi tar första steget

Han kan förvandla oss, han kan ändra hjärtat, men han vill att vi tar det första steget: att vi återvänder. Att vi återvänder hem.

Kärnan i fastan är alltid hjärtats omvändelse, och i det kristna livet sker det i bikten. Fastan är en tid för Gud att göra oss vitare, rena oss – att omfamna oss.

Bikt i Coronavirus-tider

Jag vet att många av er frågar sig hur man ska bikt ig om man inte får gå hemifrån. Hur gör man om man inte kan möta en präst.

Påven uppmanade till att göra som det står i katekesen: Det är mycket tydligt: ​​om du inte hittar en präst att bikta dig för så tala med Gud, är han din Fader, säg sanningen till honom: "Herre jag har syndat i detta, detta och detta ... Förlåt mig. Be honom om förlåtelse av hela ditt hjärta, gör en akt av ånger och lova att du kommer att bikta dig vid första bästa tillfälle. Så lär oss katekesen.

Eukaristisk välsignelse

Även idag avslutade påven Franciskus mässfirandet med Eukaristisk tillbedjan och välsignelse och uppmanade till andlig kommunion.

Påven bad bönen för den andliga kommunionen:

Vid dina fötter, o min Jesus, böjer jag mig och offrar dig mitt ångerfulla och omvända hjärta som inser att det är inget och du är allt. Jag älskar dig i Kärlekens sakrament, jag vill ta emot dig i mitt hjärtas fattiga boning. I väntan på glädjen att ta emot dig i altarets sakrament, vill jag ta emot dig i anden. Kom till mig, min Jesus, gör att jag kommer till dig. Må din kärlek sätta hela min varelse i brand, i liv och död. Jag tror på dig, jag hoppas på dig, jag älskar dig. Amen.

Ångerakten

Den bön påven uppmanade att be:

"O, min Gud, jag är hjärtligt ledsen över att ha syndat mot dig, och jag avskyr alla mina synder på grund av ditt rättvisa straff, men allra mest eftersom de förolämpar dig, min Gud, du som är helt god och förtjänar hela min kärlek. Jag är fast besluten att, med din nåds hjälp, inte mer synda och att undvika tillfällen till synd. Amen".

Katekesen

I katekesen läser man om bikt och bot i det andra kapitlet 1420 – 1498

På punkt n. 1452 läser man: "När ångern har sin grund i den kärlek som älskar Gud över allting kallas ångern ”fullkomlig” (kärlekens ånger, contritio). En sådan ånger tar bort de mindre synderna; den uppnår också förlåtelse för dödssynder, om den omfattar ett fast beslut att så snart som möjligt gå till den sakramentala bikten."

Andlig kommunion

Den andliga kommunionen är det man gör genom en djup längtan efter Jesus i altarets Sakrament, när man inte har tillfälle att ta emot kommunionen. Den andliga kommunionen är ett sätt att bevara och stärka gemenskapen med Jesus i stunder som man fysiskt inte kan delta i mässan eller gå till kommunion.

Jesus, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod, mätta ändå min hunger med din närvaro, du som ensam kan fylla min tomhet, och låt de människor jag möter idag märka att du är i mig och jag i dig.

Eller:

Jag önskar att ta emot Dig, Herre, med den renhet, ödmjukhet och andakt, med vilken din allraheligaste Moder tog emot Dig, med helgonens anda och glöd.

Äldre bön vid andlig kommunion:

Jesus Kristus, närvarande i Altarets heliga sakrament, jag tillbeder dig och längtar efter dig. Giv mig tillväxt i tro, hopp och kärlek. Kom till mig med din nåd, till dess du inträder i mitt hjärta genom ditt heliga Sakrament. Amen

20 mars 2020, 16:16
Läs allt >