Sök

Be rosenkransen med påven ikväll

”Vi befinner oss i en nödsituation, låt oss be rosenkransen tillsammans.” Det sa påven Franciskus när han avslutade sin direktsända allmänna audiens på onsdagen. Påven sluter an till CEI, den italienska biskopskonferensens uppmaning till alla troende att förenas i rosenkransbönen kl 21 på torsdagen den 19 mars, på den helige Josefs dag.

Påven Franciskus visar sin närhet till Italien som lider av Covid-19-epidemin och förenar sig med den italienska biskopskonferensen och landets troende i en gemensam rosenkransbön, för de sjuka, för anhöriga till smittade, för läkare och sjuksköterskor arbetar som hjälper de sjuka.

Han meddelade att han tänker delta under den allmänna audiensen på onsdagen som direktsändes från påvens bibliotek i det apostoliska palatset.

"Varje familj, uppmanar påven - varje troende, varje religiös gemenskap: alla bör förena sig andligt imorgon kl. 21 i rosenkransbönen med meditationen över ljusets mysterier. Jag kommer att följa er härifrån.”

Universellt initiativ - "24 timmar med Herren"

Påven Franciskus påminde också om initiativet "24 timmar med Herren" som infaller på fredagen den 20 mars – en botgöringsdag som varje år firas under fastan – med fokus på bön och bikt.

"Det är ett viktigt möte under fastan, för att närma sig försoningens sakrament", sa påven Franciskus. I Italien och i andra länder kan man inte göra som vanligt, och gå till bikt denna dag, som på andra platser i landet.

"Jag uppmuntrar de troende till att på ett uppriktigt sätt närma sig Guds barmhärtighet i bikten och att särskilt be för dem som lider av pandemin".

Ljusets mysterier

Under rosenkransens fem dekader mediterar man över följande nysterier:

1.Jesus döps av Johannes (Matteusevangeliet 3:13-17)

2.Jesus förvandlar vatten till vin i Kana (Johannesevangeliet 2:1-11)

3.Jesus förkunnar i ord och gärning Guds rike (Markusevangeliet 1:14-15)

4.Jesus förhärligas på berget (Matteusevangeliet 17:1-9)

5. Jesus instiftar eukaristin (Matteusevangeliet 26:26-30)

Rosenkransen

Flera påvar har under de senaste århundradena betonat vikten av att de troende ber rosenkransen. Påve Leo XIII, som ibland har kallas "Rosenkranspåven", hävdade att bönen var ett vapen mot ondskan i det moderna samhället. Påven Franciskus uppmanar till att be rosenkransen varje dag och särskilt under maj månad och oktober månad talar han ofta om kraften i rosenkransbönen.

19 mars 2020, 10:22