Sök

Påven Franciskus tog emot deltagarna i ett konvent som främjas av Samfundet för orientalisk kyrkorätt Påven Franciskus tog emot deltagarna i ett konvent som främjas av Samfundet för orientalisk kyrkorätt  

Påven till de orientaliska kyrkorna: Finn vägar mot full enhet

Den pågående teologiska dialogen mellan katolska kyrkan och den ortodoxa söker gemensam förståelse för primaset och synodaliteten mot kyrkans enhet. Påven Franciskus tog emot deltagarna i ett konvent som främjas av Samfundet för orientalisk kyrkorätt vid 50-årsfirandet sedan det grundandes.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Då påven Franciskus tog emot de omkring 80 deltagarna vid Samfundet för orientalisk kyrkorätts konvent på audiens, sa han inledningsvis att samfundets verksamhet är “till grundläggande hjälp för den ekumeniska dialogen” då den enar olika kyrkor, som katolska orientaliska, ortodoxa och ortodoxa orientaliska.

“Så mycket vi kan lära oss av varandra i alla sammanhang vad gäller kyrkans liv”

“Så mycket vi kan lära oss av varandra” i alla sammanhang vad gäller kyrkans liv, från teologin till det andliga livet, liturgin och det pastorala arbetet, sa påven. Han betonade att den kanoniska lagen är ”grundläggande” för den ekumeniska dialogen, som å sin sida berikar den.

Synodalitet

Påven tog upp de katolska orientaliska kyrkorna i Europas ekumeniska mission, som också var temat för kongressen 12 september som anordnades av Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE) och Kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Påven tog synodalitet som exempel för att förklara vikten av detta. Å ena sidan kan man lära sig av andra traditioners synodalitet och särskilt den i de orientaliska kyrkorna. ”Sättet kyrkan lever synodalt är viktigt för sina relationer med de andra kristna” sa påven. Det handlar om en ”ekumenisk utmaning” – engagemanget att bygga upp en synodal kyrka är ”fyllt av ekumeniska implikationer” sa han.

Ekumenisk dialog

Påven påminde om sitt invigningstal vid biskopssynoden 2015 där han fördjupade vikten av den kanoniska lagen i den ekumeniska dialogen. Han förklarade att “många teologiska dialoger” som katolska kyrkan för, särskilt med den ortodoxa och de ortodoxa orientaliska kyrkorna, “är av ecklesiastisk natur” och har på det sättet en kanonisk dimension.

Samfundet för orientalisk kyrkorätt grundades 1969, alltså strax efter Andra Vatikankonciliet, av fader Ivan Žužek. Han hade då arbetat mycket med orientalisk kyrkorätt vid Codex canonum ecclesiarum orientalium. Nu leds Samfundet för orientalisk kyrkorätt av Astrid Kaptijn, teolog och professor i kanonisk rätt.

 

20 september 2019, 09:24