Sök

Aposteln Petrus reliker är en gåva för kyrkans enhet

Varför denna gåva från påven Franciscus till Konstantinopels patriark Bartolomeus? Gåvan är ett relikskrin som innehåller 9 fragment av aposteln Petrus ben, några av de många reliker av apostelns ben som finns bevarad i Vatikanens Nekropol. Påven vill se den heliga Petrus och Andreas reliker tillsammans.

Bland skuggorna i Vatikanens nekropol, begravningsplatsen i kristendomens hjärta, lyser Petri tro, kyrkans första påve, fortfarande starkt.

Inuti utrymmet i "Vägg G", väggen full med graffiti under det påvliga altaret i Vatikanens basilika, finns det 19 genomskinliga skrin som bevarar fragment av Petrus ben. Man har forskat på och undersökt dessa reliker under en lång tid, och idag är det möjligt att säga att de tillhörde en man med kraftig kroppsbyggnad, som dog i sin ålderdom, och att fötterna saknas: en detalj som påminner om korsfästelsen upp och ned enligt apostelns vilja.

Pius XII var den påve som 1939 beordrade utgrävningarna under basilikan, vilket ledde till att man 10 år senare upptäckte Petri gravplats.

Först 1952 fann man nischen som aposteln begravdes i, täckt med värdefull graffiti, och i nischen de ben man anser tillhöra Petrus.

I påven Franciskus gåva till Bartolomeus, den 29 juni 2019, på Petrus och Paulus högtid i Rom, finns Paulus VI:s anda. Det var Paulus VI som, efter att ha övertygats om att Petrus benrester hade identifierats, lät placera dem i de 19 genomskinliga skrinen, 1968. Av denna viktiga grupp lät han 9 benbitar läggas i ett bronsskrin, att bevara i den påvliga lägenhetens privata kapell, inne i det apostoliska palatset.

Vid avslutningen av Trons år i november 2013, fanns detta relikskrin öppet på Petersplatsen. Påven Franciskus ville ha dem placerade vid sidan av altaret under mässan.

"Den Helige Ande gav mig denna tanke". Så förklarar påven Franciskus i brevet till den ekumeniska patriarken, sitt hjärtas ingivelse. Reliker som påven Franciskus ville se bredvid aposteln Andreas reliker, fiskaren och den "första kallade".

Det är ett sätt att fortsätta vandra tillsammans, i välsignelse, i gemensam bön "och tjäna den mänskliga familjen som idag frestas att bygga en framtid utan Gud".

Påven Franciskus och Bartolomeus omfamning visar på vägen, som man redan skymtade i Jerusalem i mötet mellan Paulus VI och Athenagoras, som ville ge Pualus VI  en bild där Andreas och Petrus omfamnar varandra. Två bröder som ännu idag inte överger tanken på kyrkans enhet.

13 september 2019, 15:06