Sök

Vatten Vatten 

Påven om allas okränkbara rättighet till vatten

Vi har inte vårdat skapelsen på ett respektfullt sätt skriver påven Franciskus i sitt budskap för Världsbönedagen för skapelsen som i år fokuserar på vatten – ett så enkelt och värdefullt element som alla tyvärr inte har tillgång till, som påven uttrycker det.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven ber i sitt budskap om “en autentisk och integrerad vision av människan” för att bättre ta hand om planeten och detta tar påven också upp i sin miljöencyklika Laudato Sì (Lovad vare du, Veritas förlag). Påven påminner om världens allvarliga sociala skuld till de fattiga som inte har tillgång till dricksvatten och om människans okränkbara värdighet.

Privatisering av vatten och mänsklig värdighet

Påven skriver om att vatten är bundet till människan från skapelsen till de stora civilisationerna som har byggts upp vid vattenflöden och att vi därför måste vårda vattenkällor och reservoarer. Det är alltså brådskande att genomföra gemensamma och konkreta projekt för att alla får tillgång till vatten och att man ska se upp med en privatisering som skadar den mänskliga rätten att få tillgång till denna naturtillgång.

Ge dryck åt den törstige

“För oss kristna – understryker påven – representerar vatten ett grundläggande element för rening och liv". Dopet är pånyttfödelsens sakrament och “välsignelsens källa till ett liv som aldrig dör”. Herren ber oss om att ge de törstiga att dricka i hela världen och detta handlar inte om välgörenhet utan om konkreta val för att garantera att alla har tillgång till vatten.

Rädda haven från plast

Påven uppmanar även till samarbete över landsgränser för att rädda världens hav: “Vi kan inte tillåta att haven och oceanerna fylls av vidder av flytande plast”.

Vatten, tecken på möten mellan folk

Påven Franciskus hoppas att vatten ska förena folk och han uppmanar till bön för dem som riskerar sina liv på vattnets vågor i hoppet på en bättre framtid. Han önskar att politiker, särskilt i de länder som har störst möjlighet, ska bemöta vår tids utmaningar som migration och klimatförändringar med ansvar, långsiktighet, generositet och samarbetsvilja.

 

01 september 2018, 11:59