Sök

Vatten Vatten 

Ekumeniskt möte under Världsvattenveckan i Stockholm

Vatten och kristen tro – om detta handlar Kyrkornas världråds möte i Stockholm 30 augusti i samband med World Water Week, Världsvattenveckan. Kyrkornas Världsråd ska hålla ett öppet seminarium i Stockholm 30 augusti i samarbete med Stockholm International Water Institute, Global Water partnership, Svenska kyrkan, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit och Svenska institutet i Alexandria. Man kommer att ta upp frågan om hur man ska försäkra global tillgång till rent dricksvatten.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Världsvattenveckan pågår i Stockholm 26 - 31 augusti på temat “Vatten, ekosystem och mänsklig utveckling”.

Ekumeniskt engagemang

Bland talarna vid Kyrkornas världsråds seminarium ses biskop Arnold Temple, ordförande för det ekumeniska nätet för vatten som står under Kyrkornas världsråd tillika ordförande för Afrikas biskopskonferenser, muftin Mohammad Zoubi av Amman, Jordanien samt representanter för program vad gäller vattenfrågor i Vatikanen och FN. Man väntar 3000 deltagare från 135 länder.

Tredje året för Tro och vatten

Koordinator för Ecumenical Water Network (EWN) Dinesh Suna har berättat för Vatican News att denna dag som är öppen för allmänheten hålls för tredje gången och man hoppas på att religiösa samfund och FN-organ kan ta viktiga steg framåt för att uppnå en hållbar utveckling för att försäkra hållbar vattenanvändning i världen.

'Blue Community'

Suna berättar att missionen som bär namnet 'Blue Community', blå gemenskap, grundas på tre pelare: att respektera mänskliga rättigheter till tillgång till vatten, enligt FN-beslut 2010, att främja offentlig kontroll av vattentjänster och att säga nej till vattenflaskor där man har drickbart vatten medan man ska hitta andra mer skologiska och hållbara lösningar där man saknar dricksvatten. Suna berättar att det i världen produceras omkring 1 miljon plastflaskor i minuten och att vi år 2050 kommer att se fler plastflaskor i haven än fiskar. Därför har Kyrkornas världsråd beslutat att samarbeta med ‘Blue Community'."

Påven Franciskus och mötet i Genève

Suna berättar om utbytet av gåvor med påven Franciskus vid det Ekumeniska världsmötet i Genève 21 juni i år: “En av de officiella gåvorna som vi gav den Helige Fadern var en enkel glasflaska med vatten som vi använder i våra kontor och under våra konferenser. Detta för att sända ut meddelandet att även Vatikanen kan och borde bli medlemmar i 'Blue Community' för att påven Franciskus talar ofta om tillgången till vatten som en mänsklig rättighet i sin encyklika Laudato Si och om vår planets hållbarhet".

 

29 augusti 2018, 08:46