Sök

Påven vid allmänna audiensen Påven vid allmänna audiensen 

Påven påminner om lördagens Världsbönedag för vård av skapelsen

Vid slutet av den allmänna audiensen 29 augusti påminde påven Franciskus om den fjärde Världsbönedagen för vård av skapelsen som firas på lördag och talade särskilt om vattenfrågan

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Jag inbjuder alla att enas i bön på lördag för vårt gemensamma hem och för vården av vårt gemensamma hem”

Påven Franciskus påminde vid slutet av den allmänna audiensen om lördagens firande av Världsbönedagen för vård av skapelsen.

Vatten för alla

Han sa att de i budskapet inför denna dag vill uppmärksamma vattenfrågan och att alla ska ha tillgång till vatten och att han är tacksam för initiativ som görs i olika kyrkor, i institut för Gudsvigt liv och kyrkliga församlingar. "Jag inbjuder alla att enas i bön på lördag för vårt gemensamma hem och för vården av vårt gemensamma hem.”


 

29 augusti 2018, 13:09