Sök

Påven möter pilgrimer under Angelus på söndagen Påven möter pilgrimer under Angelus på söndagen  

Påvens Angelus ”Det är ont att inte göra gott"

”Kära kära unga italienare, godmorgon!”, med dessa ord började påven Franciskus sin Angelusreflektion på söndagen när han på Petersplatsen möttes av tiotusentals unga italienare som är i Rom under helgen efter en veckas lång vallfärd från olika italienska stift.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven utgick från aposteln Paulus ord: ”Gör inte Guds Heliga Ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er.” (Ef 4:30).

Men hur kan man göra den Helige Ande ledsen? Vi har tagit emot den Helige Ande i dopet och för att inte göra honom ledsen”, sa påven, ”måste du leva på ett sätt som överensstämmer med dina doplöften, som du har förnyat i konfirmationen. Dessa löften har två aspekter: att motstå det onda och välja det goda, förklarade påven. 

Rena hjärtat från ondska

Att motstå det onda innebär att säga "nej" till frestelser, nej till att synda – nej till satan. Mer konkret innebär det att säga "nej" till en dödens kultur, som yttrar sig i en verklighetsflykt på jakt efter en falsk lycka som ger sig uttryck i svek, bedrägeri, orättvisa och förakt. Till allt detta måste vi säga nej, sa påven.

Det nya livet som vi har tagit emot i dopet, och som har sitt ursprung i den Helige Ande, förkastar ett beteende som domineras av känslor som splittring och osämja. Det är därför aposteln Paulus uppmanar till att rena hjärtat från ”elakhet, vrede och häftighet, från skymford och förolämpningar och all annan ondska” (v. 31). Dessa sex laster stör den Helige Andens glädje, förgiftar hjärtat och leder till konflikt med Gud och vår nästa.

Att säga nej räcker inte

Men det räcker inte att inte göra det onda för att vara en god kristen; det är nödvändigt att välja det goda och göra det goda. Därför fortsätter Paulus: " Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus." (vers 32). Det händer att man hör självgoda personer säga: "Jag skadar inte någon". Okej, men är du god? Många människor skadar inte andra, men de gör inte heller något gott. Deras liv strömmar förbi i likgiltighet, apati och ljumhet. Denna inställning strider mot evangeliet, och den strider även mot de ungas karaktär, som av natur är dynamiska, passionerade och modiga.

Kom ihåg det här! Det är gott att inte göra onda saker, men det är ont att inte göra det goda, sa påven Franciskus och uppmanade ungdomarna att upprepa detta flera gånger tillsammans med honom.

Stå till svars för det goda man inte gör

Idag uppmanar jag er att vara huvudpersoner i det goda! Känn er inte tillräckligt goda för att ni avstår från att göra det onda. Alla får stå till svars för det goda man kunde göra och inte gjorde. Det räcker inte att inte hata, man måste förlåta; det räcker inte att inte hysa agg, vi måste be för våra fiender; det räcker inte att inte vara anledning till splittring, vi måste sprida fred där den inte existerar; det räcker inte att inte tala illa om andra, när vi hör någon annan som talar illa måste vi stoppa dem.

“Alla får stå till svars för det goda man kunde göra och inte gjorde.”

Livnär det onda i tysthet

Om vi ​​inte motsätter oss det onda, livnär vi det i vår tysthet. Det är nödvändigt att ingripa där ondskan sprider sig; för ondskan sprider sig där det inte finns några modiga kristna som motsätter sig den med det goda, genom "att leva i kärlek" (jfr 5: 2), som aposteln Paulus säger.

Vandra i kärlek

Kära ungdomar, ni har vandrat långt. Nu är ni vältränade och därför säger jag er, vandra i kärlek! Låt oss vandra tillsammans mot nästa biskopssynod med temat: "Unga, tro och kallelseurskiljning". Må Jungfru Maria stödja oss med sin moderliga förbön, så att var och en av oss varje dag med sina handlingar kan säga "nej" till det onda och "ja" till det goda.

Photogallery

Påven möter pilgrimer på Petersplatsen under söndagens Angelus
12 augusti 2018, 09:44