Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Tron gör det möjligt att utföra Guds verk”

”Livets bröd” vill mätta vår djupaste hunger. Under Angelus på den första söndagen i augusti talade påven Franciskus om att inte främst oroa sig över det förgängliga utan snarare att utföra Guds verk med det eviga livet i tanke.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven utgick från dagens läsning ur Johannesevangeliets 6:e kapitel, som liksom de senaste söndagarna visar Jesu ömhet och omsorg om folkskarorna han möter. I dagens läsning hör vi om den mättade folkskaran som återigen söker efter Jesus.

Jesus bortom materiella behov

”Men för Jesus är det inte tillräckligt att människor söker honom, Han vill att människor ska lära känna honom  - att sökandet efter honom och längtan att möta honom ska gå utöver viljan att få materiella behov tillfredsställda omedelbart”, sa påven. ”Jesus kom för att ge oss något mer, för att öppna vår existens mot en bredare horisont än den dagliga tillfredställensen i mat, kläder och karriär.”

Miraklernas djupare mening

Påven påpekade att det är därför som Jesus säger till folket: ”Sannerligen, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta.” (v.26). Han vill uppmuntra människor att gå vidare, att fråga sig om innebörden i miraklet, och inte bara dra nytta av det. Faktum är att multipliceringen av bröden och fiskarna är ett tecken på Faderns stora gåva till mänskligheten, som är Jesus själv!

Jesus är livets bröd

Jesus, "livets bröd" (v.35) vill inte bara mätta kropparna utan även själarna, och ge den andliga mat som kan tillfredsställa den djupaste hungern. Det är därför han uppmanar åhörarna till att inte arbeta för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv (se vers 27).

Fel bild på relationen med Gud

”Den mat som Jesus ger oss varje dag är hans ord, hans kropp, hans blod. Människorna hör Herrens inbjudan, men förstår inte dess mening”, sa påven och noterade att så är det för oss också.

De frågade honom: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?” (V. 28). De tror att Han ber dem följa förordningarna för att kunna ta emot andra mirakel. Detta är frestelsen: att reducera religionen till att följa bud och lagar. Att ge vår bild på relationen med Gud, som ett förhållande mellan tjänare och deras mästare: där tjänarna måste utföra mästarens uppdrag för att vinna hans välvilja.

Tron möjliggör att utföra Guds verk

”Därför vill åhörarna veta vad de ska göra för att behaga Gud. Jesus ger ett oväntat svar. ”Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.” (v. 29), sa påven och påminde om att dessa ord riktar sig till oss idag. Guds verk består inte i att "göra" saker, utan i att "tro" på honom som Gud har sänt - eller snarare att tron på Jesus ger oss möjligheten att göra Guds verk. Om vi ​​låter oss involveras i denna relation av kärlek och tillit till Jesus, kommer vi att kunna göra goda gärningar som bär evangeliets doft, för våra medmänniskors bästa.

Han mättar vår djupaste hunger

Påven Franciskus avslutade med att uppmana till att inte oroa sig för materiellt bröd, då det är ännu viktigare att odla relationen med Gud, och stärka vår tro på honom som är "livets bröd".

”Han kom för att mätta vår hunger efter sanning, rättvisa och kärlek.”

Maria stödjer vår trosresa

På söndagen firade kyrkan i Rom invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore, som minns det mirakulösa snöfallet den 5 augusti 358 e.Kr. Kyrkan bevarar den Mariaikon, Salus Populi Romani, som påven Franciskus är särskilt fäst vid. Påven påminde om detta och sa:

Må Jungfru Maria upprätthålla oss under vår trosresa och hjälpa oss att oss med glädje omfamna Guds plan för våra liv.

06 augusti 2018, 15:12