Sök

Påven på Circo Massimo Påven på Circo Massimo  

Påvens bönevaka med tusentals ungdomar i Rom

Som en del av förberedelserna inför biskopssynoden i oktober, som har som tema ungdomar och kallelseurskiljning, mötte påven Franciskus unga italienare på Circo Massimo på lördagskvällen, för att be tillsammans med dem.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Mer än 70 000 ungdomar från olika italienska stift har under en vecka vandrat mot Rom, för att under helgen delta under två stora möten med påven. Det första en bönevaka under lördagskvällen och på söndagen firar påven Franciskus mässan tillsammans med dem.

Vallfärden bär namnet, ”per mille strade” – ”längst tusen vägar” och mötet med påven i Rom samlar de unga under orden ”Siamo qui” – Vi är här. Det är ungdomsavdelningen vid den italienska biskopskonferensen som har organiserat mötet.

Påven Franciskus svarade både på de ungas frågor under mötet och efter gemensam bön och lovsång talade påven till de unga.

11 augusti 2018, 16:55