Sök

Påven tar farväl av Chiles biskopar Påven tar farväl av Chiles biskopar 

Påvens brev till Chiles biskopar "Reparera skadorna"

På torsdagskvällen klockan 18.40 avslutades det sista av de fyra mötena mellan påven Franciskus och de 34 chilenska biskoparna som har pågått i Vatikanen sedan tisdagen. Vatikanens pressrum har endast lämnat korta pressmeddelanden under veckan, vilket var väntat på grund av mötenas känsliga och privata karaktär.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Det brev som påven lämnade över till biskoparna när han tog avsked är dock offentligt och i sina få rader ber han biskoparna att fortsätta återuppbyggandet av förtroendet för kyrkan i Chile ”de allvarliga fall av sexuella övergrepp som har skadat den kyrkliga gemenskapen och kyrkans arbete i landet”.

”Mot bakgrund av dessa smärtsamma händelser som rör övergrepp utbyttes åsikter om deras allvar och deras tragiska följder, särskilt för offren. För var och en av dem har jag helhjärtat bett om förlåtelse, något som ni alla har förenat er vilja och avsikt att göra som ett steg i att reparera skadan.”

Samarbeta i förändringar

Påven skriver vidare: ”Jag tackar för den totala villigheten som var och en av er har visat att samarbeta i alla de förändringar och resolutioner som vi kommer att behöva genomföra på kort, medellång och lång sikt för att återställa rättvisa och ecklesiastisk gemenskap.”

Må Jungru Maria vaka över er

”Efter dessa dagar av bön och eftertanke ger jag dig er mandat att fortsätta bygga en profetisk kyrka som gör det som är viktigast: Tjäna Herren i de hungriga, fången, migranten och övergreppsoffren. Må Jesus välsigna er och Jungfru Maria vaka över er.”

18 maj 2018, 11:14