Sök

Påvens hand Påvens hand 

Påven Franciskus möter Chiles biskopar mellan den 15-17 maj

Den Heliga Stolens pressrum har meddelat att mötet mellan påven Franciskus och Chiles biskopar angående sexuella övergrepps fall ska äga rum i Vatikanen mellan den 15-17 maj. Syftet är att undersöka orsakerna till och konsekvenserna av maktmissbruk, sexuella övergrepp och samvetsbetingade övergrepp som har inträffat i Chile under de senaste decennierna. Målet är att utforma lämpliga och varaktiga förändringar.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus kommer att möta Chiles biskopar i Paulus VI audienshall i Vatikanen, läser vi i pressmeddelandet. Påven vill förstå omständigheterna. Han vill grundligt undersöka orsakerna till och konsekvenserna av övergreppsfallen, samt de mekanismer som har resulterat i att man dolt och tystat ner det inträffade och så allvarligt har försummat offren.

31 biskopar rannsakar sitt ansvar

Under mötena vill påven Franciskus ge sina personliga slutsatser av Msgr. Charles Sciclunas och pater Jordi Bertomeu undersökning av fallen, och efter skriftliga och muntliga vittnesmål de senaste veckorna.

"Under mötena kommer 31 biskopar att delta – stifts- och hjälp biskopar och två pensionerade biskopar”, läser vi i pressmeddelandet. ”Påven Franciskus kommer att närvara tillsammans med kardinal Marc Ouellet. Syftet är att urskilja tillsammans, i Guds närvaro, allas och var och ens ansvar och de förödande skadorna, och utforma lämpliga och varaktiga förändringar som förhindrar upprepning av sådana förkastliga händelser. Det är viktigt att återupprätta förtroendet för kyrkan genom goda herdar som vittnar med sina liv, delar offrens lidande och beslutsamt arbetar för att förhindra missbruk.

Det är inte att förvänta att påven kommer att göra något uttalande antingen under eller efter mötena, som kommer att äga rum i absolut sekretess.

Flera offer anklagar biskoparnas tystnad

Kontroversen tog fart i samband med den apostoliska resa till Chile i januari, när påven försvarade den chilenska biskopen Juan Barros av Osorno, som anklagas för att ha dolt incidenter av sexuella övergrepp som tillskrivs den nu 80-årige fader Fernando Karadima. År 2011 dömdes fader Karadima av Troskongregationen, till att dra sig tillbaka till ett liv i bön och botgöring, med förbud att offentligt utöva sitt ämbete. Men offren har fortsatt att, förutom Barroso, anklaga andra prelater nära Karadima. 

Efter att ha läst den imponerande dokumentationen som den maltesiska biskopen Charles Scicluna har utarbetat, kallar påven Chiles biskopar till Vatikanen på ett extraordinärt och ovanligt Ad Limina-besök. De mer än 2 000 sidorna som påvens särskilda sändebud har sammanställt, omfattar 64 vittnesmål.

Påven möter offer

"Efter en grundlig läsning av resultatet av detta speciella uppdrag", skriver påven i brevet som släpptes den 8 april “kan jag säga att många liv har korsfästs och jag erkänner att detta orsakar mig smärta och skam".

I slutet av april träffade påven Franciskus tre offer för övergrepp som begåtts av den chilenska prästen Fernando Karadima: Juan Carlos Cruz, James Hamilton och Jose Andres Murillo. Det var intensiva möten men Vatikanen släppte, på påvens önskan, inte något uttalande efteråt. Det är påvens prioritet att lyssna till offren, be dem om förlåtelse och respektera sekretessen. Avsikten med mötena mellan påven och offren är att skapa ett förtroendefullt klimat och bemöta deras lidande. Påvens önskan är att låta gästerna tala så länge de vill och mötena har därför inga fasta tider.

I ett tidigare pressmeddelande den 25 april, sa presstalesman Greg Burke att påven var tacksam att Cruz, Hamilton och Murillo hade accepterat hans inbjudan till att mötas personligen.

14 maj 2018, 18:19