Sök

Påven Franciskus ber Påven Franciskus ber 

Övergrepp i Chile. I smärta och skam erkänner påven allvarliga felbedömningar

Påven Franciskus har sänt ett brev till Chiles biskopar som ett slutled i missionen av påvligt utsända i landet för att reda upp fall av sexuella övergrepp från kyrkans mäns håll. Påven erkänner allvarliga felbedömningar som främst beror på bristande sanningsenlig och balanserad information. Påven ber om förlåtelse och kallar Chiles biskopar till Rom för att diskutera sina beslut

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

På onsdagskvällen 11 april offentliggjordes påven Franciskus brev till Chiles biskopar, som de tog emot vid sitt plenarmöte i Punta di Tralca. Påven har skrivit brevet till följd av missionen som hans utsända i landet har slutfört för att utvärdera sexuella övergrepp på minderåriga från kyrkans mäns sida. Det handlar om anklagelser mot biskopen av Osorno, msgr. Barros för att ha hållit tyst om sexuella övergrepp utförda för en tid sedan av fader Fernando Karadima och på det sättet skyddat honom. Msgr. Charles Scicluna, som är ordförande för Kollegiet för undersökningar av delicta graviora och som står under Troskongregationen, samt msgr. Jordi Bertomeu vid samma kongregation har sänts till landet för att samla ytterligare information i fallet.

“Påven erkänner i brevet att han har gjort allvarliga missbedömningar och missförstått situationen”

Djupt berörda

I en kommuniké från Chiles biskopskonferens skriver man att de är djupt berörda av informationen som msgr. Scicluna samt msgr. Bertomeu har avslöjat då de har hörts i New York och i Santiago under februari månad. Påven skriver att han tror sig kunna säga, efter att noggrant ha läst processens akter om vittnesmålen, att alla hörda vittnen på ett direkt sätt, utan tillägg eller mildrande, talar om många korsfästa liv och att han känner smärta och skam för detta.

“Vittnesmålen talar om många korsfästa liv”

Återskapa tilltro till kyrkan i Chile

Påven ber dem i brevet att samarbeta för att återskapa tilltro till kyrkan i Chile och skriver: ”Jag skriver till er som är samlade vid det 115nde plenarmötet för att ödmjukt be er om att samarbeta och hjälpa till vid åtgärder som bör vidtas på kort, medellång och lång sikt för att återställa kyrkans gemenskap i Chile, med målet att så långt det går reparera skandalen och återställa rättvisan". Påven har kallat Chiles biskopar för att diskutera resultatet av missionen utförd av msgr. Scicluna och msgr. Bertomeu samt sina egna slutledningar. Påven erkänner i brevet att han har gjort "allvarliga missbedömningar och missförstått situationen, som främst beror på bristande sanningsenlig och balanserad information”. Påven ber dessutom alla som han har förolämpat om förlåtelse och meddelar att han kommer möta offrens företrädare och dem som har lett förhören.

“Påven kommer att möta offrens företrädare”

12 april 2018, 09:24