Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell  (ANSA)

Påven i Sankta Marta: Man ber bara om man är ödmjuk

I sin predikan vid morgonmässan i Sankta Marta lördagen 21 mars uppmanade påven Franciskus alla troende att be ödmjukt och utan högmodet i att känna sig rättfärdiga.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Även lördagmorgonen 21 mars firade påven Franciskus morgonmässan i Sankta Marta-kapellet inför kameror i direktsändning på Vatican News kanaler, i denna nödsituation med pandemin Covid-19.

I sin predikan reflekterade han över dagens läsningar ur profeten Hoseas bok (6:1–6) och evangeliet där Jesus berättar liknelsen med farisén och tullindrivaren (Luk 18:9–14). Påven uppmanade till att återgå till en ödmjuk bön där man ser sig som syndare och inte har högmodet att se sig mer rättfärdig än andra.

Vänd om till Herren

Påven påminde om orden i gårdagens läsning: Vänd om till Herren din Gud (jfr Hos 14:2) och att vi i dagens läsning av samma profet också läser vidare: Kom, låt oss vända om till Herren (Hos 6:1). Han sa att detta att vända tillbaka hem till Herren rör oss i hjärtat.

Ödmjuk bön

I dagens evangelium lär Jesus oss hur vi ska be, sa påven. Han talade om Jesus liknelse om två män som bad.

Den ena bad högmodigt som för att säga till Gud att han var duktig. Påven drog paralleller med den förlorade sonens storebror (Luk 15:29-30) och den rike mannen som inte brydde sig om andras elände (Luk 16:19-21), som även dem visade prov på högmod. ”Det är dessa som är säkra på sig själva eller säkra genom pengar eller makt...” betonade påven.

Sedan talade han om tullindrivaren som inte ens vågade gå fram till altaret eller höja blicken mot himlen. Även här drog han paralleller och denna gång till den förlorade sonen själv som erkände sina synder och ödmjukade sig (Luk 15:17-19) och tiggaren Lasaros (Luk 16:20-21) som levde i fattigdom vid den rika och högmodiga mannens port.

Be med naken och osminkad själ

Påven talade om att Herren här lär oss att vi måste närma oss Honom med ödmjukhet. Han talade om att det är som folket som med nakna själar och nakna fötter gick till Jordanfloden för att döpas och om vikten att ”be med naken och osminkad själ och utan att klä ut sig i sina egna dygder”. ”Vägen är att böja sig” och att från hjärtat tala sanning och känna sig som syndare, sa påven.

”Vi får inte glömma det som Herren lär oss: att rättfärdiga sig själv är högmod, stolthet och självupphöjelse. Det är att klä ut sig till någon man inte är och eländet blir kvar inom en.”

Bön för andlig kommunion

Även idag avslutade påven mässan med den eukaristiska tillbedjan och välsignelsen och inbjöd till andlig kommunion och bönen:

Min Jesus, jag tror att du verkligen är närvarande i altarets heliga sakrament. Jag älskar Dig över allt och jag vill ha Dig i min själ. Kom åtminstone andligt i mitt hjärta, nu då jag inte kan ta emot Dig i sakramentet. Och som förut, omfamnar jag Dig och förenar mig helt och hållet i Dig. Tillåt aldrig att jag  Dig.

21 mars 2020, 13:47
Läs allt >