Sök

Flukten til Egypt Flukten til Egypt 

Josef: 5. Josef, en forfulgt og modig migrant

Alle kan vi ha det tøft og føle oss skremte og redde. «Men det er ikke ved å ta fram det verste i oss, slik Herodes gjør, at vi kan komme oss videre, men ved å opptre som Josef. Han reagerer med mot: Han våger å stole på Guds forsyn.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før pave Frans’ katekese 29. desember ble følgende lest:

En Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. (Matt 2,13–15 fra Bibel 2011)

Flukten til Egypt

Av vismennene hadde kong Herodes fått vite at «jødendes konge» var født, og siden han ikke visste nøyaktig hvem det var, bare at barnet var født i Betlehem, befalte han at alle guttebarn der under to år skulle drepes.

Men i mellomtiden sørget en engel for å varsle Josef: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det» (Matt 2,13).

Under flukten til Egypt opplevde Josef, Maria og Jesusbarnet usikkerhet, frykt og urettferdighet (Matt 2,13–23). Det samme gjør mange mennesker i vår tid – migranter og andre, og nesten alltid skyldes dette at noen andre misbruker sin makt.

I Det gamle testamente

Herodes’ plan ligner på faraos plan: Farao befalte at alle Israels guttebarn skulle kastes i Nilen (jf. 2 Mos 1,22). Og flukten til Egypt har noen fellestrekk med Israels historie fra Abraham til Moses: Abraham dro også til Egypt (jf. 1 Mos 12,10). Josef ble solgt av sine brødre og havnet i Egypt, der han etter hvert ble satt til å styre (jf. 1 Mos 37,36 og 1 Mos 41,37–57). Moses befridde sitt folk fra slaveriet under egypterne (jf. 2 Mos).

Herodes: symbolet for store og små tyranner

Herodes symboliserer alle tyranner, både gårsdagens og dagens, både store og små. Makt er det eneste som interesserer ham. Menneskeliv teller ingenting, han oppfører seg som en «ulv» mot andre. Også vi selv kan være fristet til å opptre tyrannisk, «hver gang vi søker å fordrive vår frykt på en tyrannisk måte, selv om det bare er verbalt eller består av små overgrep som er ment å tilintetgjøre menneskene rundt oss».

Josef derimot er modig

Josef er Herodes’ rake motsetning. For det første er han «rettskaffen» (Matt 1,19). Dessuten viser han sitt mot ved å følge engelens anvisninger, både under flukten og senere når de drar tilbake igjen (Matt 2,19–23). Det kan ikke ha vært særlig lett.

Herodes og Josef avspeiler menneskehetens to ansikter. Det stemmer ikke at bare helter er modige. Å leve og møte hverdagslige vanskeligheter krever mot. «I alle tider og i alle kulturer finner vi modige menn og kvinner, som for å leve i overensstemmelse med sitt credo gjennomgikk alle slags vansker og tålte urett, fordømmelse og til og med død.»

Mot er en menneskelig dyd, en av ‘kardinaldydene’. De andre tre er rettferdighet, klokskap og måtehold.

Hva kan vi lære i dag?

Alle kan vi ha det tøft og føle oss skremte og redde. «Men det er ikke ved å ta fram det verste i oss, slik Herodes gjør, at vi kan komme oss videre, men ved å opptre som Josef. Han reagerer med mot: Han våger å stole på Guds forsyn.»

Bønn

Paven ønsket å be for alle migranter, for alle forfulgte mennesker og for alle ofre for vanskelige politiske, historiske eller personlige omstendigheter. «La oss tenke på Jesus i Josefs og Marias armer, på flukt, og i ham se hver av dagens misgranter. Dagens migrasjon er en virkelighet, som vi ikke kan lukke øynene for. Det er en av menneskehetens sosiale skandaler.» Paven ba:

Hellige Josef,
du som selv fikk oppleve hvor vondt det er å måtte flykte,
du som flyktet for å redde livet til dine kjæreste,
beskytt alle dem som flykter på grunn av krig, hat og sult.
Hold dem oppe i deres vansker,
styrk deres håp,
og la dem møte åpne armer og solidaritet.
Led deres skritt,
og åpne hjertene til dem som kan hjelpe dem.
Amen.

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Den hellige Josef og hans miljø
2. Josef i frelseshistorien
3. Josef, Marias rettskafne mann
4. Josef, en stillhetens mann

10 januari 2022, 14:09