Sök

Regina Coeli Regina Coeli  (Vatican Media)

Regina caeli: Bli i min kjærlighet

«Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere […] Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 9. mai var evangeliet:

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. […] (Joh 15,9–17 fra Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før regina caeli-bønnen:

Å bli i Jesu kjærlighet

Kjære brødre og søstre, god dag!

Etter å ha sammenlignet seg selv med vintreet og oss med dets greiner forklarer Jesus i denne søndagens evangelium (jf. Joh 15,9–17) hva for en frukt de bærer, de som blir i ham: Denne frukten er kjærlighet. Igjen tar han opp nøkkelordet: å bli. Han innbyr oss til å bli i hans kjærlighet, for at hans kjærlighet skal være i oss og vår glede være fullkommen (versene 9–11). Å bli i Jesu kjærlighet.

Som Far har elsket meg

Vi spør oss: Hva er denne kjærligheten, som vi skal bli i – slik Jesus sier oss – for å ha hans glede? Hva er denne kjærligheten? Det er den kjærlighet, som har sitt utspring i Faderen, for «Gud er kjærlighet» (1 Joh 4,8). Den strømmer som en elv i hans Sønn Jesus og når frem til oss, hans skapninger, gjennom ham. Jesus sier jo: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!» (Joh 15,9). Den kjærlighet, som Jesus skjenker oss, er den samme kjærlighet, som Faderen elsker ham med: ren og betingelsesløs kjærlighet, gratis kjærlighet. Den kan ikke kjøpes, den er gratis. Ved å skjenke oss den behandler han oss som sine venner – med denne kjærligheten [amici = venner; amore = kjærlighet] –, han lar oss kjenne Faderen, og han får oss med på hans sendelse til liv for verden.

Å være der for de andre

Og så kan vi spørre oss: Hvordan kan vi bli i denne kjærligheten? Jesus sier: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet» (vers 10). Sine bud sammenfatter han i ett eneste bud: «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere» (vers 12). Å elske som Jesus elsker betyr å stå til tjeneste, til tjeneste for våre søsken slik han gjorde da han vasket disiplenes føtter. Det betyr også å gå ut av en selv, løsrive seg fra ens egne menneskelige sikkerheter og fra verdslig bekvemmelighet, for i stedet å åpne seg for andre, særlig for dem med størst behov. Det betyr å stå til rådighet, med det vi er og det vi har. Dette er å elske ikke i ord, men i gjerning.

Hva kjærlighet ikke er

Å elske som Jesus elsker betyr å si nei til andre «kjærligheter» som verden har å by på: kjærlighet til penger – den som elsker penger, elsker ikke som Jesus elsker –, kjærlighet til suksess, forfengelighet, makt, … Dette er bedragerske «kjærlighetsstier». De fører oss bort fra Herrens kjærlighet, og gjør oss stadig mer egoistiske, narsissistiske, anmassende. Og anmasselse fører til utarting av kjærligheten, til misbruk av andre, til lidelse for våre kjære. Jeg tenker på syk kjærlighet, som utarter til vold, noe som mange kvinner er offer for i vår tid. Dette er ikke kjærlighet. Å elske som Herren elsker betyr å verdsette mennesket ved vår side, å respektere dets frihet, å elske det slik det er, ikke som vi kunne ønske at det var, uten å stille betingelser. Kort og godt ber Jesus oss bli i hans kjærlighet, å bo i hans kjærlighet, og ikke i våre ideer, ikke i selvdyrkelse. De som holder på med selvdyrkelse, bor i speilet: De ser alltid på seg selv. Han ber oss slutte å ville kontrollere og styre andre. Ikke kontrollere, men tjene dem. Å åpne hjertet for andre er kjærlighet, å gi seg selv til andre.

«For at min glede kan være i dere»

Å bli i Herrens kjærlighet, kjære brødre og søstre: Hvor får det oss? Hvor hen? Jesus sier oss det: «for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen» (vers 11). Den glede som Herren eier, fordi han er i fullt fellesskap med Faderen, vil han skal være oss også i oss, som er forenet med ham. Gleden over å vite oss elsket av Gud, tross våre utroskaper, gjør oss i stand til å møte livets prøvelser i tro; den hjelper oss å komme gjennom kriser og å komme ut av dem som bedre mennesker. Ekte vitnesbyrd består i å leve i denne gleden, for denne gleden er kjennetegnet på et ekte kristenmenneske. Ekte kristne er ikke triste, de har alltid den gleden i seg, selv i vanskelige tider.

Bønn

Må jomfru Maria hjelpe oss å bli i Jesu kjærlighet og å vokse i kjærlighet til alle mennesker, og slik vitne om den oppstandne Herrens glede.

10 maj 2021, 09:50