Sök

Den gode hyrde Den gode hyrde 

Regina caeli: Jeg er den gode gjeteren

Han er der alltid for oss.

Søndag 25. april, kallssøndag, var evangelieteksten fra Johannesevangeliet:

 […] Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter. […] (Joh 10,11–18 fra Bibel 2011)

Kjære brødre og søstre, god dag!

I dag, på denne fjerde søndag i påsketiden, som også kalles «den gode hyrdes søndag», fremstiller evangeliet Jesus som den sanne gjeter, som forsvarer, kjenner og elsker sine sauer (jf. Joh 10,11–18).

Jesus forsvarer sauene

Leiekaren er den gode gjeters rake motsetning. Leiekaren har ingen omsorg for sauene, for de er ikke hans. Han arbeider bare for lønnen og bryr seg ikke om å forsvare sauene: Når ulven kommer, lar han dem i stikken (jf. versene 12–13). Jesus derimot, som er den sanne gjeteren, forsvarer oss alltid, han redder oss i mange, vanskelige og farlige situasjoner. Det gjør han ved lyset i sitt ord og ved kraften i sitt nærvær, som vi alltid kan erfare, om vi ønsker å lytte.

Jesus kjenner sauene

Dessuten er det slik at Jesus, den gode gjeteren, kjenner sine sauer, og sauene hans kjenner ham (jf. vers 14). Det er fint og trøster oss å vite at Jesus kjenner hver av oss, at vi ikke er anonyme for ham, at han kjenner vårt navn! For ham er vi ingen «masse», ingen «folkemengde». Nei, hver av oss er noe helt for seg selv, hver av oss har sin egen historie og sin egen verdi, både som skapninger og som mennesker forløst av Kristus, og han kjenner hver enkelt. Hver av oss kan si: Jesus kjenner meg! Det er sant, det er sånn det er: Han kjenner oss som ingen annen. Alene han vet hva som finnes i vårt hjerte, våre hensikter, våre mest skjulte følelser. Jesus kjenner våre gode og våre dårlige sider, og han er alltid villig til å ta seg av oss, til å lege våre feils sår med sin overstrømmende barmhjertighet. I ham realiseres helt og fullt det bilde av Guds folks gjeter, som profetene hadde skissert: Jesus tar seg av sine sauer, han samler dem, forbinder de skadde, styrker de syke, slik vi leser i profeten Esekiels bok (jf. 34,11–16).

Jesus elsker sauene

Jesus, Den gode hyrde, forsvarer og kjenner altså sine sauer, og framfor alt elsker han dem. Og derfor gir han livet sitt for dem (jf. Joh 10,15). Det er av kjærlighet til sauene, altså til hver av oss, at han dør på korset, for dette er Faderens vilje: at ingen skal gå tapt. Kristi kjærlighet er ikke slik at den velger og vraker; den favner alle. Han minner selv om dette i dagens evangelium når han sier: «Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter» (vers 16). Disse ordene vitner om hans universelle oppdrag: Han er alles gjeter. Jesus ønsker at alle skal kunne ta imot Faderens kjærlighet og møte Gud.

Kirken fortsetter Kristi sendelse

Og Kirken er kalt til å fortsette denne Kristi sendelse. Foruten de som er med i våre fellesskap, finnes det mange mennesker, flertallet, som bare er med ved spesielle anledninger, eller aldri. Men de er uansett Guds barn: Faderen betror alle til Jesus, Den gode hyrde, som ga livet for alle.

Bønn

Brødre og søstre, Jesus forsvarer, kjenner og elsker oss alle. Må den allhellige Maria hjelpe oss selv å være de første til å ta imot og følge Den gode hyrde, og med glede å delta i hans sendelse.

26 april 2021, 08:57