Sök

Skaperverket Skaperverket 

Skaperverkets tid

Tirsdag 1. september, på Verdensbønnedagen for skaperverket, starter Skaperverkets tid.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Skaperverkets tid (Season of Creation) starter tirsdag 1. september, på Verdensbønnedagen for skaperverket, og slutter 4. oktober, på høytiden for den hellige Frans av Assisi, vernehelgen for miljøvern og økologer.

Skaperverkets tid feires av både ortodokse, katolikker, lutheranere og flere andre kristne over hele verden. Det er en «tid for å fornye vårt forhold til Skaperen og til hele skaperverket gjennom felles feiring, omvendelse og innsats. I Skaperverkets tid slutter vi oss sammen med våre søsken i den økumeniske familie i bønn og handling for vårt felles hjem», leser vi på Season of Creation-nettstedet.

Årets tema er «Et jubileum for jorden: nye rytmer, nytt håp».

Mer om økologi

Vi minner dessuten om at 24. mai 2020 startet Laudato si'-året, og at det finnes en egen bønn for dette.

I sin katekeseserie om bønn talte pave Frans i mai forøvrig om «Skaperverkets mysterium».

I sommer utkom dessuten en bok fra Vatikanet om helhetlig økologi.

28 augusti 2020, 11:14