Sök

Pressekonferansen torsdag 18. juni Pressekonferansen torsdag 18. juni 

Vatikanet med bok om helhetlig økologi

Boka «Underveis mot omsorg for vårt felles hjem. Fem år etter Laudato si'» er blitt til i et samarbeid mellom deler av den romerske kurie, bispekonferanser og katolske organisasjoner.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

«Den hellige stols interdikasteriale bord om helhetlig økologi» presenterte boka på en pressekonferanse torsdag 18. juni. Følgende personer talte: Gallagher fra Statssekretariatet, Vérgez Alzaga fra Vatikanstatens Governatorato, Zani fra Kongregasjonen for katolsk utdannelse, Duffé fra Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling, John fra Caritas Internationalis, og Insua fra Global Catholic Climate Movement.

Gallagher sa at boka ikke er ment som en gjentagelse av Laudato si'. Med boka ønsker de for det første å relansere encyklikaens rikholdige innhold. For encyklikaen er fortsatt meget aktuell. Det ser vi enda tydeligere nå under pandemien. De ønsker også at dette skal være en veiledende tekst, for å hjelpe folk å virkeliggjøre encyklikaens tanker og for å minimalisere faren for misforståelser. Til sist ønsker de også å fremme samarbeidet mellom de mange katolske organer involvert i Laudato si'.

Les intervju med Gallagher: We Believe Strongly in Multilateralism.

20 juni 2020, 09:05