Sök

«Åpne våre sinn og rør ved våre hjerter» «Åpne våre sinn og rør ved våre hjerter» 

Laudato si'-årets bønn

Søndag 24. mai startet Laudato si'-året.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Laudato si'-året, fra 24. mai 2020 til 24. mai 2021, fremmes av Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling. Etter Regina caeli-bønnen søndag 24. mai ba pave Frans alle være med og ta vare på vårt felles hjem og de svakeste av våre søsken. Han presenterte dessuten følgende bønn:

Kjærlige Gud,
du som skapte himmelen og jorden og alt som er i dem,
åpne våre sinn og rør ved våre hjerter,
slik at vi kan være en del av skaperverket, din gave.

Vær hos dem som lider nød i disse vanskelige tider,
særlig de fattigste og mest utsatte.
Hjelp oss å møte konsekvensene av den globale pandemien
med kreativ solidaritet.
Gi oss mot til å omfavne forandringer
under vår søken etter det felles gode.
Måtte vi nå, mer enn noensinne, føle at vi alle er
forbundet med hverandre og avhengige av hverandre.

Hjelp oss å høre jordens og de fattiges rop og å svare dem.
Måtte de nåværende lidelsene være fødselsveene
til en mer broderlig og bærekraftig verden.

Under Marias, De kristnes hjelps, kjærlige blikk,
ber vi om dette ved Kristus, vår Herre.
Amen.

***

Mer om Laudato si':
Laudato si'-uken med en lengre versjon av bønnen
Ti måter å leve Laudato si' på
Live Laudato Si'-nettstedet til The Global Catholic Climate Movement

25 maj 2020, 13:41