Sök

Nonner på Petersplassen under angelus søndag 5. juli 2020 Nonner på Petersplassen under angelus søndag 5. juli 2020  (AFP or licensors)

Angelus: Åpenbart for umyndige små

Fattig, ydmyk og mild og fullstendig gjennomsiktig for Faderens kjærlighet. Slik er Jesus, og slik er vårt ideal.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 5. juli var evangelieteksten:

På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. […] (Matt 11,25–30 fra Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen med i tillegg deloverskrifter:

Kjære brødre og søstre, god dag!

Dagens evangelietekst (jf. Matt 11,25–30) er tredelt: Først velsigner og takker Jesus Faderen, som har åpenbart himmelrikets mysterier for de fattige og ukunstlede; deretter avdekker han at det finnes et fortrolig og enestående forhold mellom ham selv og Faderen; og til slutt inviterer han oss til å komme til ham og følge ham for å finne lindring.

Sann visdom i hjertet

Aller først priser Jesus Faderen for å ha skjult hemmelighetene i sitt rike, hele sin sannhet, for «vise og forstandige» (vers 25). Lett ironisk kaller han dem slik, fordi de innbiller seg at de er vise og dermed lett stenger sitt hjerte. Sann visdom kommer også fra hjertet. Det er ikke nok å forstå ideer: Sann visdom må også trenge inn i hjertet. Om du vet mye, men hjertet ditt er lukket, er du ikke vis. Jesus sier at Hans fars mysterier er blitt åpenbart for «umyndige små», for de som tillitfullt åpner seg for hans frelsesord, som føler at de trenger ham og forventer seg alt av ham. Hjertet er åpent og tillitsfullt overfor Herren.

Treenigheten

Deretter forklarer Jesus at alt har han fått av Faderen, og han kaller ham for «min Far». For bare mellom Sønnen og Faderen finnes det full gjensidighet: Hver av dem kjenner og lever i den andre. Men dette enestående fellesskapet er som en blomst som åpner seg, for å gi oss sin skjønnhet og godhet. Og her kommer da Jesu invitasjon: «Kom til meg …» (vers 28). Han ønsker å gi oss i gave det han får av Faderen. Han ønsker å gi oss sannheten, og Jesu sannhet er alltid gratis: Den er en gave, det er Den hellige ånd, Sannheten.

Mild og ydmyk av hjertet

Likesom Faderen har en forkjærlighet for «små umyndige», vender Jesus seg til dem «som strever og bærer tunge byrder». Ja, han stiller seg selv midt iblant dem, for han er «mild og ydmyk av hjertet» (vers 29), sier han. Som i den første og den tredje saligprisningen av fattige, ydmyke og milde (jf. Matt 5,3.5): Jesu mildhet … Jesus, «mild og ydmyk av hjertet», er ikke et forbilde for resignerte mennesker og heller ikke ganske enkelt et offer, men Mennesket som «av hjertet» lever denne sin tilstand i full gjennomsiktighet for Faderens kjærlighet, altså Den hellige ånd. Han er forbilde for «fattige i ånden» og alle de andre «salige» i evangeliet, de som gjør Guds vilje og vitner om hans rike.

Finne lindring

Og så sier Jesus at om vi kommer til ham finner vi hvile: Den «hvile» som Kristus tilbyr dem som strever og bærer tunge byrder er ikke bare psykologisk lindring eller en raus almisse, men de fattiges glede over å bli evangelisert og være med på å bygge den nye menneskeheten: Dette er lindring. Den glede, den glede som Jesus gir oss. Den er enestående, det er hans egen glede. Det er et budskap til oss alle, til alle mennesker av god vilje, også nå i denne verden, der det er den som er rik og mektig som settes høyt. Hvor ofte sier vi vel ikke: «Å, jeg skulle ønske at jeg var som han, som hun, som er rik, som har makt, som ikke mangler noe!» Verden setter rike og mektige høyt, uansett hvordan de er blitt det, og tråkker ofte på mennesket og dets verdighet. Til daglig ser vi fattige bli tråkket ned. Dette er et budskap til Kirken, kalt til å øve barmhjertighetsgjerninger og evangelisere de fattige, til å være mild og ydmyk. Slik ønsker Herren at hans Kirke, altså vi, skal være.

Bønn

Må Maria, den ydmykeste og den høyeste av alle skapninger, be Gud gi oss hjertets visdom, slik at vi kan skjelne hans tegn i vårt liv og være delaktige i de mysterier som skjules for hovmodige og åpenbares for ydmyke.

06 juli 2020, 08:12