Sök

Ørken Ørken 

I ørkenen

Under generalaudiensen askeonsdag snakket pave Frans om hva som menes med «ørken», åndelig sett. Og denne uken lever han selv tilbaketrukket – «i ørkenen».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Fastetiden: førti dager i ørkenen sammen med Jesus

«Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen». Der ba han og fastet (jf. Matt 4,1–11). Nå i fastetiden er også vi invitert til å vandre i ørkenen, for å forberede oss til påsken.

I ørkenen taler Gud til vårt hjerte

I ørkenen er det stille. Vi hører bare vinden og vår egen pust. Det er rom for Gud. Paven minnet om «lyden av skjør stillhet», beskrevet i Første Kongebok (1 Kong 19,12).

Herren, Ordet, elsker å tale til oss i ørkenen. Det er der han gir Moses «de ti ord», altså de ti bud. Og da folket, går fra ham, som en utro brud, sier Gud: «Jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte. […] Der skal hun svare som i ungdomsdagene» (Hos 2,14–15). I ørkenen kan vi være fortrolige med Gud, si «du» til ham, finne tilbake til hans kjærlighet.

Lytt til Gud

Mange av oss lever omgitt av ordstøy, av tomme og unødvendige ord, av reklame, av lokkende budskap. I fastetiden kan vi gå inn for å unngå all denne støyen. Vi kan slå av mobilen og tv-en, og i stedet åpne Bibelen. For «mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn» (Matt 4,4).

Bønn, faste, nestekjærlighet

Ørkenen er stedet for bønn. Vi trenger å lytte til Gud og snakke med ham. Vi trenger å være oss selv, foran Gud, sammen med Gud.

Ørkenen er stedet for det vesentlige. Å faste er å avstå fra det som egentlig er tomt og unyttig, og i stedet søke det vesentlige. Søke skjønnheten i et enklere liv, finne tilbake til menneskene rundt oss.

Ørkenen er også ensomhetens sted. Ørkenen leder oss til alle dem som lider i stillhet. Ensomme mennesker, mennesker som blir tilsidesatt uten særlig om og men.

Ørkenen vil blomstre

«Se, jeg gjør noe nytt. […] Jeg legger vei i ørkenen», lovet Gud med profeten Jesajas stemme (Jes 43,19). Veien fører fra døden til livet. Vi går inn i ørkenen med Jesus og lever i bønn, faste og nestekjærlighet. Målet  er påsken: kjenne Guds fornyende kjærlighet og se ørkenen blomstre.

Paven deltar hjemmefra på årets fasteretrett

Selv lever pave Frans tilbaketrukket denne uken. På grunn av en forkjølelse deltar han i den årlige fasteretretten hjemmefra.

Den romerske kurien har som vanlig fasteretrett ved Ariccia, like ved Roma. I år er det jesuittpater Pietro Bovati som leder meditasjonene. Temaet er: «Tornebusken sto i flammer. Møtet mellom Gud og mennesket, i lys av Andre Mosebok, Matteusevangeliet og salmebønn». Pater Bovati er bibekspert og sekretær for Den pavelige bibelkommisjon.

***

Pavens fastebudskap
Pavens askeonsdagspreken

02 mars 2020, 11:04