Sök

«Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham» «Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham» 

Angelus første søndag i fasten

Hvordan klare seg mot djevelens fristelser? Ikke diskuter med ham. Jag ham bort med Guds ord, slik Jesus gjorde.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Evangelieteksten søndag 1. mars var:

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» […] (Les hele Matt 4,1–11 i Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen, med i tillegg deloverskrifter:

Jesu fastetid

Kjære brødre og søstre, god dag!

I dag, på første søndag i fasten, forteller evangeliet (jf. Matt 4,1–11) at etter å ha blitt døpt i Jordanelven, ble Jesus «av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen» (vers 1). Han forbereder seg til sin sendelse som forkynner av himmelriket, og det gjør han, som Moses og Elia i Det gamle testamente (jf. 2 Mos 24,18; 1 Kong 19,8), med en faste på førti dager. Han går altså inn i en «fastetid».

Mennesker lever av hvert ord fra Guds munn

Mot slutten av denne fastetiden bryter fristeren, djevelen, inn. Tre ganger forsøker han å skape problemer for Jesus. Den første fristelsen tar utgangspunkt i at Jesus faktisk er sulten; djevelens forslag til ham er: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» (vers 3). En utfordring. Men Jesus gir et klart svar: «Det står skrevet: ‘Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn’» (vers 4). Han viser til Moses, til dengang Moses minnet folket om den lange vandringen i ørkenen, da de lærte at deres liv avhenger av Guds ord (jf. 5 Mos 8,3).

Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve

Så gjør djevelen et nytt forsøk (versene 5–6), han blir sluere og siterer Den hellige skrift, han også. Strategien er klar: Om du har så stor tillit til Guds makt, så prøv den ut, for det står i selve Skriften at du vil bli reddet av engler (vers 6). Men heller ikke denne gangen lar Jesus seg forvirre, for den som tror vet at man ikke skal sette Gud på prøve, men stole på hans godhet. På det bibelordet, som djevelen gir en instrumentell tolkning, svarer derfor Jesus med et annet sitat: «Det står også skrevet: ‘Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve’» (vers 7).

Herren din Gud skal du tilbe

Det tredje og siste forsøket (versene 8–9) avslører djevelens hva det er djevelen virkelig har i tankene: Himmelrikets komme indikerer begynnelsen på hans nederlag, og derfor ønsker den onde å forhindre Jesus i å fullføre hans sendelse. Han stille ham derfor en politisk messianisme i utsikt. Men Jesus vil ikke forgude makt og menneskelig herlighet, og jager til slutt vekk fristeren. Han sier: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: ‘Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene’» (vers 10). Jesus forble trofast mot oppdraget fra Faderen, og det kom da engler og tjente ham (jf. vers 11).

Ikke gå i dialog med djevelen

Dette lærer oss noe: Jesus går ikke i dialog med djevelen. Jesus svarer djevelen med Guds ord, ikke med sitt eget ord. Når vi blir fristet, begynner vi ofte å diskutere fristelsen, å gå i dialog med djevelen: «Jo, dette kan jeg da gjøre, …., og så skrifter jeg, og det ene med det andre …» Vi bør aldri gå i dialog med djevelen. Jesus gjør to ting med djevelen: Han jager ham vekk og svarer ham med Guds ord, slik han gjør i dette tilfellet. Vær på vakt: Diskuter aldri fristelser, gå aldri i dialog med djevelen.

Satan lokker også oss

Også i dag bryter Satan inn i folks liv og frister dem med sine forlokkende forslag; han blander sin stemme med de mange stemmer som prøver å tøyle vår samvittighet. Fra flere hold blir vi innbudt til å «la oss friste» og oppleve overskridelsens rus. Det Jesus opplevde lærer oss at fristelser er forsøk på å følge alternativer til Guds vei: «Gjør dette, da vel! Det er ikke noe problem, Gud tilgir oss etterpå. Grip dagens glede …» – «Men det er synd!» – «Nei, det er ingenting». Alternative veier, veier som gir oss en følelse av å være oss selv nok, av livsnytelse som et mål i seg selv. Men dette er illusjoner: Det går snart opp for oss at jo lenger bort vi kommer fra Gud, desto mer vergeløse og hjelpeløse  føler vi oss overfor tilværelsens store problemer.

Bønn

Må jomfru Maria, mor til han som rammet slangens hode, hjelpe oss nå i fastetiden med å være på vakt overfor fristelser, med ikke å underkaste oss noen av denne verdens avguder, med å følge Jesus i kampen mot det onde. Da vil også vi seire, likesom Jesus.

***

Les også:
Av mester Fiorito lærte paven ikke å gå i dialog med djevelen
Pavens fastebudskap
Pavens askeonsdagspreken

02 mars 2020, 10:12