Sök

Pave Frans under en flygende pressekonferanse Pave Frans under en flygende pressekonferanse  (Vatican Media)

Pressekonferansen på flyet hjem fra Afrika

Krig og fred, gamle Europa og unge Afrika, ideologisk kolonisering, interreligiøs dialog, evangelisering, glede, utnyttelsen av Afrika, pavekritikk og skismaer var noen av temaene under pave Frans' pressekonferanse tirsdag 10. september.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Krig og fred

Pave Frans snakket om fredsprosessen i Mozambik og om krig og fred generelt. Freden i Mosambik er fortsatt svak. Som alle nyfødte må den behandles forsiktig og ømt, med mye tilgivelse og mye tålmodighet, slik at den kan vokse seg sterk.

Med krig har man alt å tape, med fred har man alt å vinne, sa pave Frans med et sitat av Pio XII.

Bestemor Europa og unge Afrika

Det fødes få barn i Europa. Det er fordi folk er mest av alt er opptatt av å leve i velvære, mente paven. «Vi har det bra, vi vil ikke ha barn, for jeg skal ha en villa, være turist. Slik har jeg det bra. Med et barn tar man en sjanse, man vet aldri …». Europa er blitt til en «bestemor».

Afrika derimot er full av ungdom og liv. Likesom i Filippinene og i Kolombia hadde han opplevd at folk løftet sine barn opp mot ham, som for å si: «Se, dette er min skatt, dette er min seier, min stolthet». Barn er de fattiges skatt. Paven understreket at det er svært viktig å prøve å sørge for at alle disse unge får mulighet til å utdanne seg.

Han sa også at fattigdom ødelegger familier. Bånd blir kuttet, familiene klarer ikke å videreføre verdier. Han nevnte spesielt «vennskapsbyen» Akamasoa som han besøkte på Madagaskar. Der blir barn uten foreldre tatt opp i andre familier.

Fremmedfrykt i Afrika

Fremmedfrykt er et problem i Afrika, likesom mange andre steder. «En menneskelig sykdom», kalte paven det. I Afrika er det også et kulturelt problem: tribalisme. Det trengs utdannelse før forskjellige tribuer kan bringes sammen og forme en nasjon.

Respekt for internasjonale institusjoner

En journalist tok opp problemet med innbyggerne fra Chagosøyene som ikke får flytte hjem igjen. FNs resolusjon blir ikke respektert.

Paven ga generelle svar, som ikke nødvendigvis passer i akkurat dette tilfellet, slik han gjorde oppmerksom på. Han sa at vi bør respektere avgjørelser fattet av internasjonale institusjoner som FN, og han bemerket også at når tidligere kolonimakter trekker seg tilbake, er de gjerne fristet til å ta med seg «litt i lommen».

Ideologisk kolonisering

Så tok paven opp ideologiske kolonisering, altså «å ønske å gå inn i folks kultur og endre den, og uniformere menneskeheten». Da bruker man kulen som bilde på globalisering. Men sann globalisering er ikke en kule, sa paven, men et polyeder. Hvert folk og hver nasjon beholder sin identitet, men i forening med hele  menneskeheten. Paven gjentok at «vi må respektere folkenes identitet».

Interreligiøs dialog og evangelisering

Evnen til interreligiøs dialog i Mauritius hadde gjort inntrykk på paven, som tok opp dette emnet selv. Det er et tegn på landets modenhet. Paven nevnte at storimamen hadde fått anbrakt en blomsterbukett til ham i biskopens residens.

«Respekt for religioner er viktig. Derfor sier jeg til misjonærer at de ikke skal bedrive proselyttisme. […] Men hellige far, hva betyr «å evangelisere» for deg? Et setning av den hellige Frans har opplyst meg mye. ‘Bring evangeliet, om nødvendig også med ord’, sa den hellige Frans av Assisi til sine brødre. Å evangelisere er altså det vi leser om i Apostlenes gjerninger: vitnesbyrd. Vitnesbyrdet fremprovoserer så spørsmålet: ‘Men hvorfor lever du slik, hvorfor gjør du dette?’ Da forklarer jeg: ‘Det er evangeliet’.»

Gleden

Paven ønsket så å ta opp et annet emne: glede. Ved messen i Mosambik hadde han sett folk danse av glede i regnværet. Folk møtte opp av seg selv, fattige mennesker gikk lange veier for å være sammen med sin pave og var glade selv på tom mage.

Gleden er et tegn på fellesskap, på at mennesker føler seg som et folk. Dette er mennesker med identitet, en felles oppfatning av virkeligheten.

Utnyttelsen av Afrika må ta slutt

«Afrika er til for å utnyttes». Fortsatt tenker mange slik, sa paven – ikke «Europa er til for å utnyttes». Men nei, det må bli slutt på avskoging, tap av biologisk mangfold og korrupsjon i Afrika. Afrika er ikke til for å utnyttes.

Det er de unge som kjemper for miljøet over hele kloden, og det trøster meg, sa paven.

 

Paven nevnte også at vi denne måneden (som er Skaperverkets tid) ber særskilt for beskyttelsen av havene.

***
Les også:
Hele intervjuet på engelsk
Om kritikk og skismaer. Mer fra pressekonferansen
Pavens oppsummering av reisen under onsdagsaudiensen 11. september

11 september 2019, 17:32