Sök

Pave Frans under en flygende pressekonferanse Pave Frans under en flygende pressekonferanse 

Pavens pressekonferanse: Om kritikk og skismaer

Under flyreisen hjem fra Afrika tirsdag 10. september holdt pave Frans en halvannen times pressekonferanse og svarte på spørsmål fra forskjellige journalister. Blant annet ble han spurt om den kritikken han utsettes for og om faren for skismaer.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Journalistens spørsmål

New York Times-journalisten Jason Drew Horowitz fastslo at paven er under angrep fra deler av den amerikanske kirken. Enkelte biskoper og kardinaler, katolske tv-selskaper og nettsteder er meget kritiske til ham. Til og med noen av pavens nærmeste allierte har snakket om et komplott mot ham. Er det noe disse kritikerne ikke skjønner av pave Frans’ pontifikat, spurte journalisten. Har han selv lært noe av denne kritikken? Er han redd for et skisma i den amerikanske kirken? Og hvis ja, er det noe han kan gjøre – en dialog – for å forhindre det?

Åpenhet for kritikk og åpenhet for dialog

Paven svarte at kritikk alltid er nyttig. Når man blir kritisert, bør man alltid straks øve selvkritikk og spørre seg: Kan det være noe i dette? Paven sa at han alltid pleier å få noe ut av kritikk. Om enn man kan bli sint iblant …

Det er ikke bare amerikanere som kritiserer meg, sa paven, men også andre, også i Kurien. Han foretrekker åpen kritikk; han liker ikke at noen smiler og så dolker ham i ryggen; han liker ikke at noen kaster en stein og så gjemmer hånden. Kritikere bør stå åpent frem og være villige til å høre på svar og å gå i dialog.

Når man kritiserer uten å ville høre svar og uten å ville gå i dialog, er man ikke glad i Kirken. Det er å følge en fiks idé – å ville bytte ut paven, eller å få i stand et skisma.

Skismaer er ikke noe nytt

Skismaer er ikke noe nytt i Kirken, bemerket paven. Det er alltid noe skismatisk på gang; med vår menneskelige frihet er det slik det må være. Etter Det første vatikankonsil for eksempel var det noen som forlot Kirken og grunnla det som kalles Den gammelkatolske kirke. Den har utviklet seg på en annen måte og ordinerer nå også kvinner. Også etter Det annet vatikankonsil var det noen som forlot Kirken, best kjent er Lefebrvre. Og helt i begynnelsen hadde vi det ene skismaet etter det andre, vi hadde arianere, gnostikere, monofysitter, …

Åndelig sunnhet i fare

«Jeg er ikke redd for skismaer. Jeg ber om at de ikke skjer. Den åndelige sunnheten til mange mennesker står på spill. Det bør finnes dialog, og det bør finnes rettelse hvis det finnes feil, men skismaens vei er ikke kristen.»

Skismatikere har et fellestrekk: De løsriver seg alltid «fra troen, fra gudsfolkets tro». Et skisma er alltid en elitistisk løsrivelse. Paven minnet om konsilet i Efesos og diskusjonen om Maria som Guds mor, da folket truet biskopene og skrek «Guds mor! Guds mor!».

Som Johannes Paul II i sosiale spørsmål

Paven bemerket at han blir kritisert for sine ytringer i sosiale spørsmål. Han sa at han ikke sier annet enn det pave Johannes Paul II sa. Han sa at han «kopierer Johannes Paul II. Men de sier: Paven er kommunist!».

Rigiditetsskoler

Paven sa at «hyrdene må lede flokken mellom nåde og synd, for det er dette som er den evangeliske moral». Men nå finnes det mange «rigiditetsskoler» i Kirken, ikke skismaer men «pseudo-skismatiske kristne veier», som det vil gå galt med. «Når dere ser rigide kristne, biskoper, prester, så er det problemer og ikke evangelisk hellighet som ligger bak denne rigiditeten.»

***
Les også:
Mer om pressekonferansen på norsk
Hele pressekonferansen på engelsk

11 september 2019, 16:29