Sök

Vigilie med 15 000 prester og pave Benedikt på Petersplassen 10. juni 2010, som avslutning på prestenes år Vigilie med 15 000 prester og pave Benedikt på Petersplassen 10. juni 2010, som avslutning på prestenes år  

Pave Frans’ brev til prestene

I anledning 160-års markeringen av sognepresten av Ars' dødsfall, søndag 4. august 2019, har pave Frans skrevet et brev til alle trofaste katolske prester over hele verden.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Innledningsvis beskriver han kort prestenes ofte vanskelige situasjon. I det hellige Guds folks navn ønsker han å takke dem for alt det de gir. Han ønsker også å oppmuntre dem og minner om følgende ord fra deres ordinasjonsdag: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere … Jeg kaller dere venner» (Joh 15,15).

Brevet er delt opp i fire hoveddeler:
– Smerte. «Jeg har sett mitt folks nød» (2 Mos 3,7)
– Takknemlighet. «Jeg holder ikke opp med å takke Gud for dere» (jf. Ef 2,15)
– Mot. «Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet» (Kol 2,2)
– Lovprisning. «Min sjel opphøyer Herren» (Luk 1,46).

 

For å understreke at han skriver som biskop av Roma, er brevet underskrevet i Laterankirken, som jo er Roma bispedømmes katedral.

Søndag 4. august er minnedag for den hellige Johannes Maria Vianney, kalt «sognepresten av Ars», som er skytshelgen for alle sogneprester.

Les pavens brev på engelsk eller et annet språk.

Les også om prestenes år 2009 – 2010.

05 augusti 2019, 11:01