Sök

«Min kongsmakt er ikke av denne verden.» «Min kongsmakt er ikke av denne verden.»   (©Renáta Sedmáková - stock.adobe.com)

Pavens angelus på Kristi kongefest

«Min kongsmakt er ikke av denne verden.» Guds rike er kjærlighetens rike, og dette riket slår rot i hjertene, sa pave Frans.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Kristi kongefest, søndag 25. november var evangelieteksten fra Johannesevangeliet:

Pilatus […] sa [til Jesus]: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» (Joh 18,33–37 fra Bibel 2011)

Her følger det paven sa før angelusbønnen:

Altets konge

Kristi kongefest, som vi feirer i dag, har sin plass på slutten av det liturgiske år og minner oss om at skaperverkets liv ikke skrider frem på en tilfeldig måte, men beveger seg mot et endemål: mot den definitive åpenbaring av Kristus, som er historiens og hele skaperverkets Herre. Slutten på historien er hans evige rike. Dagens evangelietekst (jf. Joh 18,33–37) omtaler dette riket – Kristi rike, Jesu rike. Det fortelles om den ydmykende situasjonen som Jesus befant seg i etter å ha blitt arrestert i Getsemane: Han ble bundet, spottet, anklaget og ført fram for myndighetene i Jerusalem. Deretter ble han presentert for den romerske stattholderen som en som gjorde anslag mot de politiske styresmaktene i ønske om å bli jødenes konge. Da foretar Pilatus sin undersøkelse, og i et dramatisk avhør spør han ham to ganger om han er konge (jf. versene 33 og 37).

Ikke av denne verden

Først svarer Jesus at hans kongsmakt ikke er «av denne verden» (vers 36). Så erklærer han at «du sier at jeg er konge» (vers 37) [«Du sier det; jeg er konge» i Bibel 1930]. Av hele Jesu liv framgår det klart at han ikke hadde politiske ambisjoner. Husk at etter brødunderet ville en begeistret folkemengde utrope ham til konge, for å styrte romerne fra makten og gjenopprette Israels kongerike. Men for Jesus er riket noe annet, og det realiseres så visst ikke med opprør, vold og våpenbruk. Derfor hadde han trukket seg tilbake alene på fjellet for å be (jf. Joh 6,5–15). I sitt svar til Pilatus nå viser han til at disiplene ikke var gått til kamp for å forsvare ham. Han sier: «Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene» (vers 36).

Guds rike slår rot i hjertene

Jesus vil gjøre det klart at over den politisk makt finnes en mye større makt, som ikke kan oppnås med menneskelige midler. Han kom til jorden for å utøve denne makten, som er kjærligheten; han kom og vitnet om sannheten (jf. vers 37). Den guddommelige sannhet er til syvende og sist evangeliets vesentligste budskap: «Gud er kjærlighet» (1 Joh 4,8), og han ønsker å opprette sitt rike av kjærlighet, rettferdighet og fred i verden. Dette riket er Jesus konge for, og det strekker seg til tidenes ende. Historien lærer oss at riker grunnlagt på våpenmakt og maktmisbruk er skjøre og faller sammen, før eller senere. Men Guds rike er grunnlagt på hans kjærlighet og slår rot i hjertene – Guds rike slår rot i hjertene – og gir fred, frihet og livsfylde til dem som tar imot det. – Vi ønsker jo alle sammen fred, vi ønsker alle sammen frihet og fylde. Hvordan få det? La Guds kjærlighet, Guds rike, Jesu kjærlighet slå rot i hjertet ditt. Da vil du få fred, frihet og fylde.

Jesus ber om å få bli vår konge

Jesus ber oss i dag om lov til å bli vår konge. En konge som frelste oss fra døden med sitt ord og eksempel, med sitt liv, som han ofret på korset. En konge som viser bortkomne veien og gir lys til liv preget av tvil, frykt og hverdagens prøvelser. Men vi må ikke glemme at Jesu kongsmakt ikke er «av denne verden». Bare på den betingelse at vi ikke følger logikken til verden og dens «konger» vil han kunne gi ny mening til vårt liv, som iblant settes på hard prøve også av våre feil og synder.

Bønn

Må jomfru Maria hjelpe oss å ta imot Jesus som vårt livs konge og å utbre hans rike ved å vitne om sannheten, som er kjærligheten.

26 november 2018, 09:21