Sök

Guds ord Guds ord 

Guds ords söndag: Läs bibeln för att återuppväcka tron

Första Guds ords söndag kommer att firas 26 januari. Efter mässan i Peterskyrkan kommer påven ge bibeln till 40 personer som har olika roller i samhället. Initiativet syftar till att öka kunskapen om Guds ord bland alla kristna och utgör ett ytterligare steg i den ekumeniska dialogen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Guds ords söndag är ett initiativ som påven Franciskus har tagit med syftet att “den kristna gemenskapen ska koncentrera sig på värdena i Guds ord i vårt vardagsliv” (Aperuit illis 2).

“den kristna gemenskapen ska koncentrera sig på värdena i Guds ord i vårt vardagsliv”

Den 30 september 2019, på 1 600-årsdagen av kyrkofadern sankt Hieronymus död, publicerades påven Francsikus apostoliska brev Aperuit illis där han instiftar detta nya firande på Tredje söndagen under året.

Sprida Guds ord

Syftet är att erbjuda en enande dimension till de många initiativ som katolska kyrkan främjar på lokal nivå världen över genom att sprida Guds ord, men även ge nya impulser för läsningen av bibeln. Man vill även på detta sätt ta ett ytterligare steg i den ekumeniska dialogen.
 

18 januari 2020, 12:41