Sök

Skriften Skriften 

Påven inrättar Guds ords söndag

Påven Franciskus har genom ett apostoliskt brev i form av Motu proprio med namnet “Aperuit illis” inrättat Guds ords söndag, som ska firas den tredje söndagen under året. En dag att högtidligt återupptäcka påsken och Guds ords frälsning för att lämna individualismen och pånyttfödas i kärleken till nästan.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Med det apostoliska brevet i form av Motu proprio “Aperuit illis”, inrättar påven Franciskus att “den tredje söndagen under året ska tillägnas firade, reflektion och spridning av Guds ord”. Dokumentet publicerades måndagen 30 september 2019, på sankt Hieronymus festdag då också 1 600-årsfirandet sedan hans död inleddes - denna kyrkolärare och kände bibelöversättare till latin som sa: “Att inte känna Skriften innebär att inte känna Kristus”.

Aperuit illis

Påven förklarar att idén till detta initiativ kom vid slutet av Barmhärtighetens jubelår då många troende bad om en söndag särskilt tillägnad Guds ord. Motu propriet inleds med orden i Lukasevangeliet (Luk 24:45): “Sedan öppnade han deras sinnen (aperuit illis) så att de kunde förstå skrifterna”. "Till de skrämda och besvikna – skriver påven - avslöjar han betydelsen av påskmysteriet: det vill säga, att enligt Faderns eviga plan, var Jesus tvungen att lida och uppstå från de döda för att erbjuda omvändelse och syndernas förlåtelse och lovar dem den Helige Ande som kommer att ge dem styrkan att vara vittnen till detta frälsningsmysterium”.

“...förklarar att han i detta nya dokument vill fördjupa ”Guds ords exekutiva karaktär, särskilt då liturgins rent sakramentala karaktär framträder””

Påven Franciskus påminner om Andra Vatikankonciliet, som “har gett ett stort lyft för återupptäckten av Guds ord med den dogmatiska konstitutionen Dei Verbum (1965), och Benedictus XVI som kallade till synoden 2008 på temat “Guds ord i livet och kyrkans mission” och skrev den apostoliska uppmaningen Verbum Domini. Den senare ”konstituerar en väsentlig undervisning för våra kommuniteter” skriver påven och förklarar att han i detta nya dokument vill fördjupa ”Guds ords exekutiva karaktär, särskilt då liturgins rent sakramentala karaktär framträder”.

Guds ords söndag av ekumeniskt värde

Guds ords söndag – understryker påven – kommer att firas vid en period under året som inbjuder till att stärka banden med judarna och att be för kristen enhet: “Det är inte bara en tillfällighet, utan firandet av Guds ords söndag har ett ekumenisk värde, eftersom Skriften vänder sig till dem som är lyhörda för att följa vägen mot en äkta och fast enhet”.

“Guds ord enar de troende och gör dem till ett enda folk”

Påven uppmanar till att denna söndag ska vara högtidlig och skriver att allt ska göras för att de troende förbereds bra för att själva ska kunna förkunna ordet. Han skriver: “Bibeln kan inte bara vara några utvaldas kulturarv” och betonar att ”bibeln är Guds folks bok” som skapar ”enhet” -”Guds ord enar de troende och gör dem till ett enda folk”.

Predika förståeligt

Därför, fortsätter han, har herdarna “det stora ansvaret att förklara och låta alla förstå den Heliga Skriften (…) med ett enkelt och passande språk för dem som lyssnar (…) För många av våra troende är just detta det enda tillfället de har för att få del av Guds ords skönhet”. Påven lägger till att man inte kan ”improvisera kommentarer till heliga skrifter” och påminner om att predikningar inte får vara för långa, ”snusförnuftiga eller innehålla orelaterade ämnen”. ”När man mediterar en stund och ber om den heliga texten är man kapabel att med hjärtat nå hjärtat hos personerna som lyssnar” förklarar påven.

 

01 oktober 2019, 09:59