Sök

Ett av de förstörda Mariasanktuarierna, Jinan Qianwang Ett av de förstörda Mariasanktuarierna, Jinan Qianwang 

Mariasanktuarier i Kina förstörda två veckor efter avtal

Kinesiska myndigheter har rivit ner två helgedomar tillägnad åt Vår Fru Jungfru Maria. Det uppger AsiaNews. Både Our Lady of the Seven Sorrows i Dongergou, i Shanxi, och Our Lady of Bliss, även känd som Our Lady of the Mountain, i Anlong, Guizhou, har jämnats ner till marken.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

De två pilgrimsmålen, som användes av både officiella och underjordiska katolska församlingar, revs ner bara några veckor efter att Kina och Vatikanen undertecknat ett avtal om påvens auktoritet över biskopsutnämningar.

”För många kors och för många heliga målningar”

Några katolska troende berättade för AsiaNews att myndigheterna angav ”sinifiering” som skäl för förstöringen av helgedomen i Dongergou. För myndigheterna var det ”för många kors” och ”för många heliga målningar”.

Enligt myndigheterna förstördes helgedomen i Anlong för att den saknades nödvändigt bygglov. För en vecka sedan bad de troende i Anlong katoliker runt om i världen att be för deras helgedom för att rädda den från förstörelse.

Rapporter om förstörelsen blev offentlig under gårdagen. Flera videoklipp har släppts på internet där man kan se lyftkranar och tryckluftsborrar förstöra helgedomarna.

Sinifiering: Katolska kyrkan får inte vara ”för västerländsk”

Sinifiering är det språkliga eller kulturella anammandet av Kinas språk och kultur, och underkastelsen till Kinas kommunistiska parti. Ordets betydelse har en stark anknytning till regeringens ingripande i religiösa aktiviteter.

Benämningen ”sinifiering” användes först av Xi Jinping i maj 2015. Med rädsla för att det kinesiska kommunistpartiet skulle möta ett liknande öde som Sovjetunionens, bestämde de, under ett möte med den Enade Fronten den 20 maj 2015, att religioner måste ”sinifieras” om de vill stanna i Kina. Som följd måste den katolska kyrkan i Kina ”acceptera det kinesiska kommunistpartiets ledning”, och anpassa sig till det socialistiska samhället om de vill förbli i Kina.

Det kinesiska kommunistiska partiet (CCPA) och den regeringskontrollerade kinesiska patriotiska katolska föreningen (BCCC) har gjort ett skriftligt utkast på en nationell ”Femårsplan” som ska tjäna som modell och inspiration ”för att förbättra den katolska kyrkans anslutning till Kina genom sinifiering”. Planen förstärker den fysiska kontrollen över kyrkans medlemmar, biskopar, präster, lekman, men även kontrollen över kultur, teologi, socialdoktrin, konst, arkitektur, liturgi.

En kontroversiell punkt i dokumentet är den som anger att kristna byggnader i hög grad behöver återspegla kinesisk stil. Dokumentet säger att ”synen att kyrkor, målningar och musik ska vara västerländska måste ändras”.

Sinifieringen inleddes i februari med nya regler om religiös verksamhet. Förstörelsen av kyrkor, kors, målningar osv. började i Henan, Xinjiang och Inre Mongoliet och spred sig till Zhejiang, Jiangxi och andra provinser. Man angav att de var ”för västerländska”.

Rykten om att avtalet kommer att brytas

Sedan avtalet mellan Kina och Vatikanen undertecknats har förstörelserna ökat. Enligt olika vittnen har den kinesiska patriotiska katolska föreningen och den Enade Fronten - som kontrollerar de religiösa aktiviteterna - lanserat en kampanj för att riva avtalet.

Läs även

26 oktober 2018, 16:55