Sök

Påven Franciskus svarar på journalisternas frågor på flyget tillbaka till Rom Påven Franciskus svarar på journalisternas frågor på flyget tillbaka till Rom 

Påven: Jag ville träffa avtal med Kina, dialogen är vägen

Under påven Franciskus flygresa tillbaka till Vatikanen från Baltikum hölls en sedvanlig presskonferens och frågorna som kom upp handlade om avtalet med Kina, sexuella övergrepp men även om de baltiska ländernas identitet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven talade med journalisterna om de tre systrarna Estland, Lettland och Litauen och att de är enade i de sår som har präglat deras kollektiva minne. Baltikum blickar åt väst, har rötter i öst och påven ser hoppfullt på deras framtid. 

Identitet att bevara

Under alla dessa resdagar har påven betonat vikten av att de tre baltiska länderna bevarar sin respektive identitet, som alltför ofta har trampats på av inkräktare genom tiderna. En nations identitet bevaras av dem som håller ifrån sig diktaturen och idag är det de gamla som har plikten att överföra kultur-, tros- och konstarvet till de unga.

Påven talade om sitt besök i Ockupationernas och frihetskämparnas museum i Vilnius där han såg tortyrkamrarna och sa att han fördömer våld och skandalen med laglig och olaglig vapenhandel. Det är legitimt och ärbart att försvara sitt hemland sa påven men stater borde förse sig med ett rationellt och icke-aggressivt försvar. Påven talade även om att det krävs en försiktighetsprincip vad gäller migrationen som även involverar de baltiska länderna och nämnde att de nyutnämnda statscheferna erkänner värdet av ”välkomnade”.

Avtalet med Kina

Påven svarade sedan på frågor om avtalet mellan Heliga Stolen och Kina där man även tog upp den kritik detta avtal har fått. Påven svarade lugnt att det är han själv som har skrivit under avtalet. Han bad om böner för dem som i åratal har levt i hemlighet. I varje avtal förlorar båda sidor någonting, sa påven, men betonade att det nu är påven som utser kinesiska biskopar. Påven berömde Vatikanens förhandlingsnämnd för tålamod och klokhet och sa att han själv har utvärderat allt material om biskoparna som ännu inte hade påvens godkännande och påpekade att biskoputnämningarna ska ske i en inte alltför avlägsen framtid.

Övergrepp

På frågor om sexuella övergrepp sa påven att det inte finns förhandlingsutrymme. Övergrepp kan ske var som helst, men det är mycket värre när det sker i kyrkan för att präster ska föra barnen till Gud. Kyrkan är nu väl medveten om situationen och gör allt i sin makt att ta itu med det förklarade påven.

“Påven berömde Vatikanens förhandlingsnämnd för tålamod och klokhet och sa att han själv har utvärderat allt material om biskoparna som ännu inte hade påvens godkännande och påpekade att biskoputnämningarna ska ske i en inte alltför avlägsen framtid”


 

26 september 2018, 09:01