Paieška

Arkivyskupas Wojciech Polak pristato atnaujintus duomenis apie seksualinį išnaudojimą iš dvasininkų ir vienuolių pusės Lenkijoje Arkivyskupas Wojciech Polak pristato atnaujintus duomenis apie seksualinį išnaudojimą iš dvasininkų ir vienuolių pusės Lenkijoje 

Papildyti duomenys apie nepilnamečių išnaudojimą Lenkijoje

Birželio 28 dieną Katalikų Bažnyčios Lenkijoje primas Wojciech Polak, Gniezno arkivyskupas, kun. Adam Žak, Lenkijos vyskupų konferencijos atsakingasis už vaikų ir nepilnamečių apsaugą, kiti atsakingi asmenys surengtoje spaudos konferencijoje pateikė naujausius šalies duomenis apie seksualinio išnaudojimo, atlikto dvasininkų ir vienuolių, atvejus.

Bažnyčios Lenkijoje primas dar kartą atsiprašė už dramatiškus ir gėdingus seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje nusikaltimus, kurie papiktino tikinčiuosius ir visus kitus. Pasak jo, ataskaita yra ženklas, jog Bažnyčia nori atsiversti. Vietos, kuriose buvo padarytas blogis, vėl turi tapti tiesos ieškojimo, atgailos, išgydymo ir susitaikinimo vietomis. Jis padėkojo tiems, kurie prabilo, ir pakvietė prabilti to dar nepadariusius.  

 

Galima priminti, kad 2019 kovo 14 dieną Lenkijos katalikų vyskupų konferencija pranešė, jog iki 2018 birželio 31 dienos gavo skundus apie 382 mažamečių išnaudojimo atvejus, kurie įvykio nuo 1990 metų pradžios iki 2018-ųjų birželio. Išnaudojimo aukų skaičius siekė 345, iš kurių 65 įvykių metu buvo jaunesni nei 15 metų, o 280 – vyresni. Išnaudotojai kaltinami įvairaus sunkumo nusikaltimais: dažnai vienkartiniais ar daugkartiniais priekabiavimais, tačiau į dienos šviesą iškilo ir labai sunkūs bei recidyviniai atvejai. Nuo to priklauso ir bausmės: sielovadinio darbo apribojimas, pašalinimas iš kunigystės, trumpas arba ilgas įkalinimas. 

Šių metų birželio 28 dienos spaudos konferencijoje Katalikų Bažnyčios Lenkijoje atsakingieji pristatė duomenis apie nuo 2018 metų liepos 1 d. iki 2020 metų gruodžio 31 d. gautus skundus iš viso krašto, apimančius laikotarpį nuo 1958 metų iki 2020 metų pabaigos.

 

Bendras skundų skaičius siekia 368. Iš jų 300 susiję su vyskupijų kunigais ir 68 – su vienuolinių kongregacijų nariais. Po pirminės patikros 38 skundai buvo archyvuoti dėl tikėtinumo trūkumo. Reikia pridurti, kad didelės dalies 2018–2020 metais gautų skundų ištyrimas, apie penkiasdešimties procentų, dar nėra užbaigtas. Nurodoma, kad 47 procentai aukų buvo virš 15 metų amžiaus ir tiek pat jaunesni nei 15 metų amžiaus. Dalis aukų skunduose amžiaus nenurodė. 

Beveik trečdalis (104 asmenys / 28 procentai) aukų – patarnautojai. Kitos didžiausios aukų grupės įvykių metu buvo mokiniai (71 asmuo / 19 procentų), kurie rengėsi sakramentams, jaunimo grupių, asociacijų ir judėjimų nariai (61 asmuo / 17 procentų), choro nariai (25 asmenys / 7 procentai), kunigo arba vienuolio šeimos arba draugų rato nariai (25 asmenys / 7 procentai), atostogų stovyklų ir piligrimysčių dalyviai (19 asmenų / 5 procentai). Dalyje skundų išnaudojimo aplinkybės nenurodytos.  

Skunduose kaltinami 292 kunigai ar vienuoliai. Keliasdešimt iš jų jau minėti ankstesnėje ataskaitoje, 58-iems pareikštas daugiau nei vienas kaltinimas. Nurodoma, kad, priklausomai nuo kaltinimo pobūdžio, jų atžvilgiu tol, kol vyko ar vyksta tyrimas, imtasi įvairių prevencinių ir disciplininių priemonių: visiškai ar iš dalies sustabdyta sielovadinė veikla, apriboti kontaktai su parapijomis ir su nepilnamečiais. Šie sprendimai palietė devyniasdešimt procentų kaltinamųjų. Dešimtadaliui leista dirbti. 

Naujausi duomenys surinkti ir įvertinti pagal griežtus nepilnamečių apsaugos, prevencijos ir kaltųjų atskleidimo kriterijus, kurie pastaraisiais metais, Šventojo Sosto nurodymu, buvo įtvirtinti kanonų teisėje ir taikomi viso pasaulio vyskupijose, taip pat pagal pačių vyskupijų priimtas procedūras. (RK / Vatican News)

 

2021 birželio 30, 09:27