Paieška

Arkivyskupas Stanislawas Gądeckis Arkivyskupas Stanislawas Gądeckis 

Kaltinimai Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkui – nepagrįsti

Nuodugniai išanalizavus surinktą medžiagą, buvo nustatyta, kad arkivyskupui Stanislawui Gądeckiui iškelti kaltinimai yra nepagrįsti, sakoma Šventojo Sosto nunciatūros Lenkijoje birželio 8 d. paskelbtame komunikate.

Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas Poznanės arkivyskupas Stanislawas Gądeckis buvo kaltinamas aplaidžiu dviejų seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų bylų tyrimu. „Atlikęs išsamią surinktos dokumentacijos analizę, Šventasis Sostas minėtus kaltinimus pripažino nepagrįstais, todėl skundai šiose bylose atmetami, o procesas laikomas baigtu“, – rašoma nunciatūros komunikate.

Per pastaruosius aštuonis mėnesius penki kiti Lenkijos vyskupai, kuriems buvo iškelti panašūs kaltinimai, buvo pripažinti kaltais ir nubausti. Jiems buvo uždrausta eiti oficialias pareigas, dalyvauti viešuose susitikimuose, o taip pat įsakyta savo asmeninėmis lėšomis paremti specialų fondą, padedantį nuo kunigų pedofilų nukentėjusiems žmonėms. Naujos griežtos kovos su nepilnamečių išnaudojimu ir išnaudotojų dangstymu normos (popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Vos estis lux mundi“) buvo paskelbtos 2019 m. gegužės mėnesį. Atsižvelgiant į pastarojo dokumento reikalavimus ir į kitas per paskutiniuosius keliolika metų įvestas kovos su seksualiniu išnaudojimu priemones buvo reformuota ir kanonų teisės kodekso bausmių knyga. Nauja kodekso bausmių knygos redakcija buvo paskelbta šių metų birželio 1 d. (JM / Vatican News)

2021 birželio 10, 14:37