Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Nepilnamečių išnaudojimas yra pasaulinė problema, bet Bažnyčioje daugiau skausmo

Bus rimtai tiriamas kiekvienas nepilnamečių išnaudojimo atvejis, nes kiekvienas atvejis yra baisus. Nesąžiningų Dievo tarnų išnaudotų mažutėlių šauksmas turi sukrėsti širdis, netekusias jautrumo dėl veidmainystės ar valdžios troškimo, sakė popiežius Pranciškus po baigiamųjų susitikimo Mišių apibendrindamas pastarosiomis dienomis vykusių diskusijų rezultatus.

Vaikų išnaudojimas neaplenkė nė vienos visuomenės ir kultūros. Šiandien mūsų turimi duomenys yra tik daliniai, neaprėpiantys viso šio reiškinio masto. Labai dažnai nesužinoma apie išnaudojimus, nes jie vyksta tarp namų sienų, šeimoje. Milijonai vaikų yra nukentėję nuo jiems artimiausių žmonių, giminaičių, ugdytojų. Labai dažnai jie nepasiskundžia ir neieško pagalbos dėl gėdos, baimės, nepasitikėjimo. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis net milijardas vaikų nuo 2 iki 17 metų yra nukentėję nuo smurto arba aplaidaus rūpinimosi jais. Pasak UNICEF, net apie 120 milijonų mergaičių yra patyrusios seksualinį išnaudojimą. Pasaulinės turizmo organizacijos duomenimis, kasmet trys milijonai žmonių keliauja į užsienį ieškodami lytinių santykių su nepilnamečiais. Nežmoniškas nepilnamečių išnaudojimo reiškinys yra visuotinis ir liečia įvairias sritis, tačiau jis dar rimtesnis ir skandalingesnis, kai vyksta Bažnyčioje, žeisdamas jos moralinį autoritetą ir patikimumą. Dėl to visiškai suprantamas ir pateisinamas žmonių pyktis, kai jie mato nesąžiningų Dievo tarnų nusikaltimus.

Popiežius priminė, kad priemonė, kurią turime kovai su šiuo blogiu Bažnyčioje, yra nusižeminimas, savo kalčių išpažinimas, malda ir atgaila. „Bažnyčia padarys viską, ką gali, kad kiekvienas nusikaltėlis būtų nubaustas“, – sakė popiežius. „Bažnyčia niekada neslėps ir nemenkins nė vieno atvejo. Bažnyčia supranta, kad šie nusikaltimai ir nuodėmės bjauroja jos veidą ir pakerta patikimumą. Pati Bažnyčia, jos ištikimieji vaikai, yra šių neištikimybių aukos.“

Popiežius savo kalboje paminėjo kelis prioritetus, kurie buvo labiausiai pabrėžti šiomis dienomis vykusio susitikimo metu. Visų pirma kiekvienas vaikas ir pažeidžiamas žmogus turi būti bažnytinėje aplinkoje saugus. Su nepriekaištingu rimtumu turi būti ištirti visi nusikaltimų atvejai ir nubausti kaltininkai. Reikia apsivalymo. Turime blaiviai suvokti savo apsileidimus ir kaltes, nekaltinti kitų. Reikia kelti sielovadininkų ir dirbančiųjų Bažnyčios institucijose formacijos kokybę. Visos vyskupijos privalo turėti aiškias veiklos gaires, pagal kurias galėtų laiku ir veiksmingai reaguoti į iškeliamus senus ir pasitaikančius naujus nusikaltimų atvejus. Reikia nuoširdžiai, solidariai, su atjauta padėti nuketėjusiems, būti jų pusėje.

Galiausiai popiežius su pasigėrėjimu kalba apie tikinčią ir pasitikinčią Dievo tautą, kuri matydama savo vaikų kančias ir savo ganytojų nusikaltimus ir neištikimybę, neprarado vilties ir tikėjimo. „Šventoji ir kantrioji Dievo tauta, palaikoma ir gaivinama Šventosios Dvasios, įkūnija tą pranašišką Bažnyčią, kuri neišleidžia iš akių Viešpaties ir kasdien aukojasi“, – sakė Pranciškus. „Ši šventoji Dievo tauta išvaduos mus iš klerikalizmo, kuris nulėmė visas tas nelaimes.“ (JM / VaticanNews)

Popiežiaus kalba užbaigus susitikimą dėl nepilnamečių apsaugos
2019 vasario 24, 13:48