Paieška

Apie mus

Vatican News – tai nauja Šventojo Sosto informacijos sistema. Jos kūrimas prasidėjo 2015 m. birželio 27 d. paskelbtu popiežiaus Pranciškaus Motu proprio, kuriuo buvo įsteigta nauja Romos Kurijos dikasterija – Komunikacijos sekretoriatas.

Vatican News nesiriboja tik įvairaus turinio pateikimu skaitmenine forma, bet siekia atsiliepti į nuolatinę komunikacijos formų ir turinio kaitą ar net ją iš anksto numatyti. Visa tai vyksta daugiakalbėje, daugiakultūrėje multimedijų plotmėje, įvairiais kanalais ir taikant įvairioms vartotojų naudojamoms priemonėms.

Keturios teminės sritys informuoja apie popiežius veiklą, Šventąjį Sostą, vietines Bažnyčias, skiriama vietos ir žinioms iš pasaulio. Nauja redakcija, kurią iš pradžių sudarė šeši kalbiniai skyriai (italų, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir portugalų) ir prie kurios palaipsniui prijungiamos kitos 33 kalbos, ne tik informuos, bet ir siūlys interpretacijos raktą pagal Evangeliją.

Vis geriau atsiliepti į „Bažnyčios misijos poreikius“ šiuolaikinėje kultūroje. „Skelbti gailestingumo Evangeliją visiems žmonėms“ įvairiose kultūrose. Tai rimtas iššūkis.

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi – „apaštališkumas, misionieriškumas, ypatingas dėmesys žmonių sunkumams, kančiai, vargui“ (Popiežiaus Pranciškaus kalba Komunikacijos sekretoriato plenarinės asamblėjos dalyviams, 2017 m. gegužės 4 d).

Dikasterijos prefektas yra Paolo Ruffini; vyriausiasis redaktorius – Andrea Tornielli.