Paieška

Apie mus

„Vatican News“ – tai Šventojo Sosto informacijos portalas, kuris kartu su Vatikano radiju, „L'Osservatore Romano“ ir „Vatican Media“ stengiasi reaguoti į Bažnyčios misijos poreikius šiuolaikinėje kultūroje. „Vatikano News“ pradėjo veikti po to, kai 2015 m. birželio 27 d. paskelbtu „motu proprio“ popiežiaus Pranciškaus įsteigė Komunikacijos sekretoriatą, vėliau tapusį Romos kurijos dikasterija.

„Vatican News” nesiriboja tik įvairaus turinio pateikimu skaitmenine forma, bet siekia atsiliepti į nuolatinę komunikacijos formų ir turinio kaitą ar net ją iš anksto numatyti. Visa tai vyksta daugiakalbėje, daugiakultūrėje multimedijų plotmėje, įvairiais kanalais ir naudojant įvairias priemones.

 

Keturios teminės sritys informuoja apie popiežius veiklą, Šventąjį Sostą, vietines Bažnyčias, skiriama vietos ir žinioms iš pasaulio.

„Vatican News“ skelbiamą medžiagą rengia Vatikano radijo kalbinės redakcijos. (Popiežiaus Pijaus XI sprendimu Guglielmo Marconi įrengtas Vatikano radijas pradėjo veikti 1931 m. vasario 12 d.)

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi – tai „apaštališkumas, misionieriškumas, ypatingas dėmesys žmonių sunkumams, kančiai, vargui“ (Popiežiaus Pranciškaus kalba Komunikacijos sekretoriato plenarinio posėdžio dalyviams, 2017 m. gegužės 4 d).

 

Prefektas
Paolo Ruffini 

Direktorius

Andrea Tornielli 

Direktoriaus pavaduotojai

Sergio Centofanti – Alessandro Gisotti  

Vatikano radijo – Vatican News atsakingasis redaktorius
 Massimiliano Menichetti