Hledejte

Vatican News
Dnes na náměstí sv. Petra Dnes na náměstí sv. Petra 

Promluva před Regina Coeli: Neděle dobrého pastýře

Papežova promluva před dnešní polední modlitbou

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

V tuto čtvrtou velikonoční neděli zvanou “Neděle dobrého pastýře” představuje evangelium (Jan 10,11–18) Ježíše jako pravého pastýře, který brání, zná a miluje své ovce.

On, dobrý pastýř, je protikladem „nájemce“, který se o ovce nestará, protože nejsou jeho. Tuto práci vykonává pouze kvůli odměně a neobtěžuje se je bránit: když přijde vlk, uteče a opustí je (srov. v. 12-13). Místo toho nás Ježíš, pravý pastýř, vždy brání a zachraňuje v mnoha obtížných a nebezpečných situacích, a to prostřednictvím světla jeho slova a síly jeho přítomnosti, kterou denně zakoušíme, pokud jí chceme naslouchat.

Druhým aspektem je skutečnost, že Ježíš, dobrý pastýř, zná své ovce a ovce znají jeho (v. 14). Jak krásné a útěšné je vědět, že Ježíš zná každého jednotlivě, že pro něj nejsme anonymní, že je mu známo naše jméno! Pro něj nejsme „masou“, „zástupem“, ne. Jsme jedineční lidé, každý se svou vlastní historií, každý se svou vlastní hodnotou, ať jako stvoření, ať jako vykoupení Kristem. Každý z nás může říci: Ježíš mě zná! Je to pravda, je to tak: Zná nás jako nikdo jiný. Pouze On ví, co je v našem srdci, úmysly, nejskrytější pocity. Ježíš zná naše silné stránky a naše vady a je vždy připraven se o nás postarat, hojit rány našich chyb hojností svého milosrdenství. V něm se plně realizuje obraz pastýře Božího lidu, naznačený proroky: Ježíš se stará o své ovce, shromažďuje je, obvazuje zraněné, uzdravuje nemocné. Čteme to v Knize proroka Ezechiela  (srov. Ez 34,11-16) .

Ježíš dobrý pastýř proto své ovce brání, zná a především miluje. Proto za ně dává svůj život (srov. Jan 10,15). Láska k jeho ovcím, tedy ke každému z nás, ho vede k tomu, aby zemřel na kříži. Protože to je vůle Otce, aby nikdo nebyl ztracen. Kristova láska není selektivní, zahrnuje každého. Sám nám to připomíná v dnešním evangeliu, když říká: «Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.“ (Jan 10,16). O jeho univerzální starosti svědčí tato slova: On je pastýřem všech. Ježíš chce, aby každý mohl přijímat Otcovu lásku a setkal se s Bohem.

Církev je povolána vykonávat toto poslání Krista. Kromě těch, kteří často navštěvují naše komunity, existuje mnoho lidí, vlastně většina, kteří to dělají jen ve zvláštních případech nebo nikdy. To však neznamená, že to nejsou Boží děti, které Otec svěřil Kristu, dobrému pastýři, který dal svůj život za všechny.

Bratři a sestry, Ježíš brání, zná a miluje každého z nás. Kéž nám Panna Maria pomůže, abychom jako první přivítali a následovali dobrého pastýře a spolupracovali s radostí na jeho poslání.

Dodatky po polední modlitbě

Po polední modlitbě papež připomněl páteční blahořečení guatemalských mučedníků, vyjádřil svojí blízkost obyvatelstvu Ostrovů Sv. Vincenta a Grenadin, kde došlo k sopečnému výbuchu a obětem požáru nemocnice v Bagdádu, kde uhořelo přes 80 pacientů, kteří tam byli hospitalizováni s Covidem.

Zvláště František vyjádřil svojí bolest nad tragédií, ke které došlo v minulých dnech ve Středozemním moři. 130 migrantů se tam utopilo při pokusu dojet do Evropy. „Jsou ty osoby, lidské životy, lidé, kteří dva dny volali o pomoc, která nepřišla. Bratři a sestry, zpytujme svá svědomí tváří v tvář této tragédii. Je to chvíle ostudy.¨

Přeložil Petr Vacík

25. dubna 2021, 13:01

Antifona Regina coeli je jednou ze čtyř mariánských antifon (vedle Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).

Roku 1742 papež Benedikt XIV. stanovil, aby byla ve velikonoční době recitována namísto modlitby Anděl Páně (Angelus) ve stoje na znamení vítězství nad smrtí, to znamená od neděle Zmrtvýchvstání až do Seslání Ducha svatého.

Recituje se stejně jako Angelus třikrát denně: ráno, v poledne a večer, čímž se den zasvěcuje Bohu a Marii.

Tato antifona vznikla podle zbožného podání mezi 6. a 10. Stoletím, zatímco její rozšíření je dokumentováno v první polovině 13. století, kdy je zařazena do františkánského breviáře. Skládá se ze čtyř krátkých veršů, z nichž každý končí zvoláním Aleluja. Je to modlitba, kterou se věřící obracejí k Marii, Královně nebes, aby se spolu s ní radovali z Kristova vzkříšení.

Papež František, 6. dubna 2015, na Velikonoční pondělí, v promluvě před recitací modlitby Regina Coeli hovořil o tom, jak má být k recitaci této modlitby disponováno srdce:

„V této modlitbě zní aleluja jako refrén a obracíme se k Marii prosbou o radost, protože Ten, kterého nosila ve svém lůně, vstal z mrtvých, jak slíbil, a svěřujeme se do Její přímluvy. Naše radost je vskutku odrazem Mariiny radosti, protože Ona s vírou opatrovala a uchovává události spojené s Ježíšem. Recitujme tedy tuto modlitbu s pohnutím dětí, které jsou šťastny, protože je šťastná jejich Matka.”

Předchozí promluvy před modlitbou Angelus / Regina Coeli

Čtěte více >