Tìm kiếm

2023.08.24 Nicaragua. Revoca Status Giuridico Gesuit 2023.08.24 Nicaragua. Revoca Status Giuridico Gesuit 

Chế độ độc tài Nicaragua thu hồi tư cách pháp nhân và tịch thu tất cả tài sản của Dòng Tên ở nước này

Ngày 23/8/2023, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega ở Nicaragua đã thu hồi tư cách pháp nhân của Dòng Tên và ra lệnh chuyển giao tất cả tài sản của Dòng cho nhà nước. Dòng Tên đã đăng ký trong hồ sơ công kể từ tháng 7/1995.

Vatican News

Theo thỏa thuận cấp bộ trưởng 105-2023-OSFL, được đăng ngày 23/8/2023 trên La Gaceta, tờ báo chính thức của chế độ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ María Amelia Coronel Kinloch đã phê chuẩn “việc hủy bỏ tư cách pháp nhân của Dòng Tên Nicaragua, vì những vi phạm luật”. Tài liệu nói rõ rằng văn phòng tổng chưởng lý sẽ chuyển giao tài sản và bất động sản của Dòng Tên cho nhà nước Nicaragua. Trên thực tế, chính phủ Nicaragua đã bắt đầu tịch thu tài sản của Dòng Tên vài ngày trước đó.

Chế độ độc tài cáo buộc rằng Dòng đã không “báo cáo tài chính [cho] các giai đoạn thuế 2020, 2021 và 2022.”

Trong một tuyên bố, Liên minh Đại học Nicaragua đã lên án việc tịch thu bởi chế độ độc tài Sandinista của Daniel Ortega. Tuyên bố nói rằng “Hành động này chỉ là một chương khác trong cuộc đàn áp không ngừng nghỉ của chế độ Sandinista đối với Giáo hội Công giáo và đức tin, điều nuôi dưỡng đất nước chúng ta.”

Tịch thu đại học và trục xuất tu sĩ

Vào ngày 15/8, chính phủ Nicaragua đã tịch thu Đại học Trung Mỹ, do Dòng Tên thành lập, và tài sản của đại học với cáo buộc rằng đây là “trung tâm khủng bố”; sau đó, vào ngày 19/8, chế độ độc tài này đã tịch thu không lý do chính đáng nơi cư trú của các tu sĩ Dòng Tên ở Villa Carmen, nằm cạnh đại học nhưng thuộc sở hữu của Dòng, không thuộc đại học.

Liên minh Đại học Nicaragua nói rằng “chế độ độc tài Sandinista đe dọa khả năng hoạt động của vô số công việc bác ái mà các tu sĩ Dòng Tên thực hiện trong nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất.” Do đó, Liên minh kêu gọi cộng đồng quốc tế và những người bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo đoàn kết trong việc lên án và hành động chống lại sự phẫn nộ này của chế độ độc tài Sandinista.

Lời kêu gọi của Tỉnh dòng Trung Mỹ 

Sau khi Dòng Tên bị hủy bỏ tư cách pháp nhân và chuyển giao toàn bộ tài sản cũng như bất động sản cho nhà nước Nicaragua, Tỉnh dòng Trung Mỹ của Dòng kêu gọi ông Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, “chấm dứt đàn áp” ở nước này và “chấp thuận tìm kiếm một giải pháp hợp lý dựa trên sự thật, công lý, đối thoại, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền”. Dòng cũng kêu gọi “tôn trọng quyền tự do và sự toàn vẹn của các tu sĩ Dòng Tên và những người cộng tác với họ hoặc những người mà họ cộng tác.” (CNA 24/08/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng tám 2023, 13:29