Tìm kiếm

Chúng tôi là ai

Vatican News là cổng thông tin của Tòa thánh, cùng với Radio Vatican, Báo Quan sát viên Roma và Vatican Media, nhằm “ngày càng đáp ứng những đòi hỏi của sứ mạng Giáo hội” trong nền văn hóa đương đại. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma.

Vatican News, vượt trên ý niệm đơn giản là tập hợp truyền thông kỹ thuật số, nhắm đáp ứng, và theo một nghĩa nào đó đi trước, những thay đổi liên tục về nơi chốn và hình thức truyền thông, với mục đích “thông truyền Tin Mừng về lòng thương xót cho mọi dân tộc” trong các nền văn hóa khác nhau. Hệ thống thông tin này truyền tải và tương tác qua audio, video, bài viết, hình ảnh, ở cấp độ đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa kênh truyền, đa phương tiện và đa thiết bị.

Có bốn lãnh vực thông tin về: hoạt động của Đức Giáo hoàng, Tòa Thánh, các Giáo hội địa phương, và cũng có phần cho tin tức thế giới. Vatican News đặt nền trên nỗ lực hoạt động của các ban biên tập các ngôn ngữ của Radio Vatican (Được thiết kế và xây dựng bởi Guglielmo Marconi theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Piô XI, Radio Vatican bắt đầu phát sóng từ ngày 12 tháng 2 năm 1931) và với ý hướng không chỉ cung cấp thông tin, mà còn mang lại hy vọng của đức tin đến toàn thế giới và cung cấp một chìa khóa giải thích các sự kiện dưới ánh sáng Tin Mừng. Tiêu chuẩn hướng dẫn là “tông đồ, truyền giáo, đặc biệt chú ý đến những hoàn cảnh cơ cực, nghèo đói, khó khăn” (Diễn văn của ĐGH Phanxicô tại khóa họp toàn thể của Bộ Truyền Thông, ngày 4/5/2017).

Bộ trưởng

Paolo Ruffini

Giám đốc Biên tập

Andrea Tornielli

Các phó giám đốc

Sergio Centofanti – Alessandro Gisotti 

Điều hành Radio Vatican-Vatican News

Massimiliano Menichetti