Tìm kiếm

2019.05.07 Scuola Cattolica Jean Vanier

Các Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết tài trợ cho các trường tư của tôn giáo

Các Giám mục của Hoa Kỳ đã hoan nghênh một phán quyết của Tòa án Tối cao khi yêu cầu bang Maine tài trợ cho giáo dục tôn giáo tại các trường tư của các tôn giáo như một phần của chương trình hỗ trợ học phí của bang.

Hồng Thủy - Vatican News

Chương trình hỗ trợ học phí của bang sẽ trả tiền học cho các học sinh theo học trường tư nếu thị trấn của họ không có trường trung học công lập.

Trong một tuyên bố các giám mục nêu rõ rằng bang Maine không thể phân biệt đối xử với các trường tôn giáo bởi vì họ dạy tôn giáo.

Trước đó, một phán quyết của Toà Phúc thẩm Khu vực 1 cho phép Tiểu bang loại trừ các trường tôn giáo khỏi chương trình tài trợ với lý do họ đưa tôn giáo vào trong chương trình giảng dạy của mình. Tuy nhiên, phán quyết "Carson kiện Makin" được ban hành hôm thứ Ba 21/6/2022 đã lật ngược quyết định trên.

Cùng ngày 21/6/2022, Đức Hồng y Timothy M. Dolan của New York, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), và Đức cha Thomas A. Daly của Spokane, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, cho biết Tòa án Tối cao “đã phán quyết đúng đắn rằng Hiến pháp bảo vệ không chỉ quyền theo đạo mà còn bảo vệ quyền hành đạo". Các ngài lưu ý rằng "kết quả hợp lý này phản ánh bản chất của giáo dục Công giáo."

Các ngài nói thêm: "Hơn nữa, Tòa án đã khẳng định rằng các bang không thể loại trừ các trường tôn giáo khỏi các lợi ích công vì lý do tôn giáo hoặc hoạt động của họ." "Trong xã hội đa nguyên của chúng ta, điều quan trọng là tất cả những người có đức tin đều có thể tham gia vào các chương trình xã hội và như thế có thể đóng góp cho công ích."

 

23 tháng sáu 2022, 15:39