Tìm kiếm

Gia đình Gia đình 

Các Giám mục Cuba lo ngại về dự Luật Gia đình

Hội đồng Giám mục Cuba bày tỏ lo ngại vì những tác động lâu dài do áp dụng dự Luật Gia đình mới có thể tạo ra, với nguyên nhân do “hệ tư tưởng về giới” được quy định trong dự luật.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong thời gian này, Bộ luật Gia đình đã được Quốc hội thông qua vào ngày 21/12/2021 đang được tham vấn và tranh luận ở các khu vực của Cuba. Mọi người có thể bày tỏ ý kiến về những điều khoản cần sửa đổi hoặc loại bỏ. Thời gian tham vấn sẽ kéo dài đến tháng 4. Sau đó, vào tháng 6, Luật Gia đình sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

Trước những điều không rõ ràng của văn bản luật, trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Cuba yêu cầu các điều khoản hoặc các chương của dự luật cần phải được phê duyệt riêng lẻ chứ không đưa ra trưng cầu dân ý một cách tổng thể.

Các Giám mục giải thích rằng mục tiêu là để phân biệt giữa “những khía cạnh tích cực” của văn bản và nhấn mạnh “những khía cạnh cần loại bỏ, không rõ và cần cải thiện”, đặc biệt là những điều gây lo lắng và bối rối “trong một phần lớn người dân”.

Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng người dân Cuba đã thể hiện sự rõ ràng trong cuộc thảo luận vào năm 2019, trước khi Hiến pháp được phê duyệt. Vào năm đó, người dân đã muốn giữ lại định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và người nữ, điều đã xuất hiện trong Luật Gia đình 1975.

Theo các Giám mục, quan điểm hệ tư tưởng về giới có trong các điều khoản của Dự thảo luật và việc đưa ra khái niệm mới về “trách nhiệm của cha mẹ” và “quyền tự tiến bộ của trẻ em” có thể tạo ra những nghi ngờ và không rõ ràng làm suy yếu khái niệm “quyền của cha mẹ”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

01 tháng ba 2022, 12:51